Eksporta tirgus iespējamā ekspansija uz ASV

Ir vērts aplūkot arī dažādas investīciju iespējas Amerikas Savienotajās valstīs (ASV). Arī Covid-19 ietekmē, saasinoties investīciju tirgus konkurencei un daudziem uzņēmumiem, kuros veiktas ilgtermiņa investīcijas, kļūstot maksātnespējīgiem, ASV tirgus joprojām ir aktuāls investīciju mērķis daudziem, it īpaši ņemot vērā ASV uzņēmumu pieeju gandrīz 800 miljoniem patērētāju, brīvās tirdzniecības līgumus ar 20 citām valstīm, augstāko mājsaimniecību patēriņu pasaulē, kā arī 370 biljonus USD vērtu eksporta jomu no vairākuma ārvalstu īpašumā esošiem uzņēmumiem, kas darbojas ASV ietvaros.

2019. gadā un 2020. gadā starptautiskā finanšu organizācija Pasaules Banka ierindojusi ASV kā sesto pasaules vietu, kur visvieglāk nodarboties ar biznesu, no 190 citām pasaules ekonomijām, kā izvērtējuma kritērijus ņemot vērā tiesisko regulējumu par uzņēmumu dibināšanu un biznesa uzsākšanu, uzņēmumu atrašanās vietas izvēles iespējām, finanšu izvērtējumu veikšanu, ikdienas darbību veikšanu un darbošanos drošā biznesa vidē, kā arī piekļuvi dažādām pasaules valstīm gan tiešā, gan pastarpinātā veidā, ar holdinga uzņēmumu un filiāļu palīdzību.

Kā uzņēmuma “Global Private Equity” un “Private Equity” partneris Skots Hendons (Scott Hendon) investīciju ASV jautājumā norādījis, ka: “Ar ārkārtīgi spēcīgu tirgu un labvēlīgu uzņēmējdarbības klimatu uzņēmumu darbības paplašināšana uz ASV ir aizraujoša iespēja meklēt jaunus izaugsmes ceļus. Bet tas var būt arī biedējoši. Sagatavošanās ir būtiska, lai nodrošinātu, ka, samazinot risku un maksimāli palielinot iespējas, darbība ASV tiek izveidota veiksmīgi.” Tādējādi biznesa uzsākšanai nozīmīgi ir izstrādāt spēcīgu un labi pārdomātu rīcības plānu ar 6 soļiem – stratēģiski izdevīgas uzņēmuma atrašanās vietas izvēle, spēcīga pamata biznesam izveide, biznesa finansējuma atrašana, atbilstoši kvalificēta darbaspēka piesaistīšana, juridiskās un regulatorās atbilstības nodrošināšana, ekonomiskās nedrošības mazināšanas pasākumi.  

Biznesa atrašanās vietas izvēle

Katrs no rīcības plāna soļiem ietver vairāku aspektu izvērtējumu – piemēram, pareizās atrašanās vietas izvēlē ir nozīmīgi izvērtēt gan darbaspēka pieejamību, izmaksas, kvalifikāciju, kā arī darba tiesību regulējumu, arodbiedrības (un to vienošanās), kuru biedri varētu būt potenciālie darbinieki. Papildus svarīgas ir arī gan paša uzņēmuma dibinātāju, gan darbinieku dzīvošanai attiecīgajā vietā nepieciešamās izmaksas un pieejamie sociālie pakalpojumi un bērnu aprūpes un izglītības iestādes. Ņemot vērā, ka ASV ir 50 štatu, 3141 apgabalu un vairāk nekā 19 000 pilsētu, ciemu un ciematu, tie visi piedāvā atšķirīgu ģeogrāfisko, demogrāfisko, juridisko, finanšu, nodokļu un normatīvo vidi, no kurām uzņēmumam ir iespējams izvēlēties sev optimālākos variantus. Turklāt, jāņem vērā katra uzņēmuma atšķirīgais darbības veids, projekti un mērķauditorija.

Biznesa atrašanās vietai svarīgs arī klimats, ēku, ēku un ēku kompleksu lielums, plānojums, labiekārtotība, piemērotība attiecīgajām biznesa darbībām, iespēja fiziski izplesties gadījumā, ja tuvākajos periodos bizness strauji attīstās, infrastruktūra – ceļi un transporta pakalpojumi gan darbaspēka un klientu nokļūšanai uz uzņēmuma atrašanās vietu un no tās, kā arī resursu piegādei un preču tālākai nogādāšanai sadarbības partneriem, nodokļu regulējums, biznesa veikšanas atļauju saņemšanas process, tā ilgums un izmaksas, dažādu atbalsta pasākumu esamība, u.tml.

Piemēram, ražošanas uzņēmumiem un izejvielu apstrādes uzņēmumiem nozīmīgs ir dabas resursu un izejvielu tuvums, ostas, zemas iegādes un/vai iznomāšanas izmaksas, ​prasmīgs ražošanas darbaspēks, piekļuve dzelzceļam un ceļiem, savukārt, piemēram izpētes un zinātniskajām laboratorijām svarīgs kvalificētu zinātnieku, lielu prestižu universitāšu, institūtu, kā arī lidostu tuvums. 

Uzņēmuma atrašanās vietas izvēli ieteicams veikt, vispirms analizējot pieejamos variantus, kā arī plānoto uzņēmējdarbības jomu un veidu, kā arī citus nozīmīgos apstākļus, veidojot sarakstu un veicot pārrunas, pirms galīgās izvēles pieņemšanas.