• Pakalpojumi

Audits

Jūsu bizness ir kas vairāk par skaitļiem bilancē un peļņas, zaudējuma aprēķina tabulām. Apzinoties to, mūsu audita speciālisti skatās uz klienta biznesa vajadzībām daudz plašāk.

Nodokļi

Nodokļu jautājums ir pamatā jebkura uzņēmuma finanšu pārvaldībai. Mēs spējam nodrošināt efektīvu nodokļu vadību un labāko risinājumu jebkurā situācijā.

Korporatīvo finanšu konsultācijas

BDO konsultāciju komanda nodrošina augstākā līmeņa stratēģisko vadību arī situācijās, kad likmes ir visaugstākās.

Grāmatvedības ārpakalpojumi

Mūsu eksperti Latvijā un ārvalstīs spēj nodrošināt labāko biznesa ārpakalpojumu praksi dažāda lieluma uzņēmumiem.