ASV muitas noteikumi

Muitas brokeri palīdz importētājiem atvieglot importa darījumus ar ASV muitas un robežu aizsardzību. Brokeri ir atbildīgi par preču sūtījumu nokārtošanu caur iebraukšanas ostām, palīdzot importētājiem aizpildīt dokumentus un elektroniskās reģistrācijas, kas nepieciešamas importa procesā. 

Ekspeditors, kurš organizē preču pārvadāšanu, bieži ir brokeris vai ir saistīts ar brokeri. Neatkarīgi no tā, vai tā ir ASV vai ārvalstu nodibinājums, importētājam būs nepieciešams importētāja numurs, tas ir nepieciešams, lai iegādātos muitas obligācijas. 

Obligācijas ir nepieciešamas komerciālam importam, kura vērtība pārsniedz 2 500 USD , un ir divu veidu obligācijas - vienreizējas un nepārtrauktas obligācijas (vairāk nekā vienam sūtījumam). Preces, kas importētas ASV, importēšanas laikā ir pienācīgi jānovērtē, lai novērtētu pareizu ievedmuitas nodokļa summu. Izcelsmes valsts parasti ir pēdējā ražošanas valsts.

Lielākie šķēršļi uzņēmumu piekļuvei ASV tirgum

Veicot mākslīgi mākslīgo intelektu informētu digitālo aptauju, kurā piedalījās 15 000 finanšu lēmumu pieņēmēji, ārvalstu kompānijas, kuras interesē paplašināšanās uz ASV, tika atklāts, ka galvenie šķēršļi ir saistīti ar likumdošanas un normatīvo aktu ievērošanu - šiem ārvalstu uzņēmumi uzņēmumiem, kas saskaras, cenšoties ienākt tirgū, ir atšķirīgi likumi, nodokļu un muitas nodokļu sistēmas.

Galvenās bažas par paplašināšanos uz ASV pēc nozares:

 • Veselības aprūpes joma: ASV nespēja rīkoties ar COVID-19, inovācijas veselības aprūpē, infrastruktūra, ierakstu pārvaldība, attālināta veselības aprūpe un digitālās aptiekas.
 • M&D sektors: robežu aizvēršana vēl vairāk kaitē jau tā skartajai nozarei, inovācijām un modernizācijas alternatīvajām izmaksām. 
 • Dabas resursi: ietekme uz naftas cenām.
 • Privātā kapitāla fondi: valsts mēroga stimulu pakete varētu ietekmēt pasaules ekonomiku un USD vērtības palielināšanos, aizdevumu un palīdzības programmu pieejamību, akciju tirgus stāvokli.
 • Tehnoloģiju joma: stabilitātes, nevis izaugsmes veicināšana.
 • Mazumtirdzniecība: pārdošanas apjomi ir lieli, bet krājumi maz, inovācijas piegādes tīklos.

Covid risku mazināšana ASV

Lai mazinātu ilgtermiņa ekonomisko ietekmi:

 • Ieteicams veikt rūpīgu, regulāru uzņēmējdarbības riska novērtēšanu, izmantojot visaptverošu pieeju, nevis koncentrēties uz noteiktiem reģioniem, lai novērtētu iespējamā nodibinājuma darbības pārtraukuma līmeni un formulētu pasākumus vīrusa ierobežošanas pasākumu iespējamās ietekmes mazināšanai.
 • Pārskatīt izdevumu tempu saistībā ar uzņēmuma paplašināšanas plāniem un esošajiem attīstības projektiem (ja tādi ir) un palēnināt naudas patēriņa līmeni. 
 • Veikt nodokļu plānošanas iespēju noteikšanu, lai palielinātu skaidru naudu, pārskatot jaunizveidotos resursus, maksimāli palielinot pieejamos ieguvumus. 
 • Veikt resursu piešķiršanas prioritātes noteikšanu neskartajām uzņēmējdarbības līnijām. 
 • Novērtēt jebkādu ietekmi uz klientu uzvedību vai pārdošanu pēdējā(-o) mēneša(-u) laikā, lai noteiktu, vai jāpielāgo nepieciešamā personāla līmeni vai darba laiku.
 • Biznesa pārveidošanas iespēju un modeļu izpēte un noteikšana, lai mazinātu pārmērīgu paļaušanos uz esošajiem biznesa segmentiem.
 • Noteikt pasākumus budžeta kontrolei un izmaksu ietaupījumu palielināšanai, piemēram, iespēju novērtēšana ārpakalpojumu vai nekritisku uzņēmējdarbības samazināšanu. 
 • Izpētīt sadarbības iespējas ar jauniem stratēģiskiem biznesa partneriem jaunam tirgum, lai apmierinātu klientu vajadzības.