Nodarbinātības nosacījumi

Algas un stundas: Saskaņā ar Godīgu darba standartu aktu (Fair Labor Standards Act) ASV strādājošiem darba devējiem ir jāievēro noteikti atalgojuma un virsstundu darba samaksas standarti. Tie ietver: 

 • Prasību maksāt darbiniekiem vismaz federālo minimālo algu un virsstundu atalgojumu, kas 1,5x pārsniedz parasto algas likmi.
 • Bērnu, kas jaunāki par 16 gadiem, darba stundu ierobežošana un aizliegšana noteiktās darbavietās nodarbināt bērnus (jaunāki par 18 gadiem).
 • Aizliegums nodarbināt bērnus, kas jaunāki par 16 gadiem, skolas laikā lauksaimniecības darbībās. 
 • Veselība un drošība darba vietā: Darba drošības un veselības pārvalde (OSHA) pārvalda Darba drošības un veselības aktu. Tas noteic darba devējiem prasības:
 • Ievērot OSHA noteikumus, kā arī drošības un veselības standartus.
 • Nodrošināt darbiniekiem darbu un darba vietu, kurā nav drošības apdraudējumu.
 • Jāievēro pārbaudes darba vietā un jāveic darba negadījumu izmeklēšana.

Darba ņēmēju kompensācija

Darbinieku kompensāciju programmu birojs nepārvalda un nepārrauga privātuzņēmumu vai štatu kompensācijas programmas, tāpēc organizācijām jākonsultējas ar biroju, kas pārrauga programmu valstij, kurā viņi vēlas darboties. Birojs pārrauga un prasa noteiktus pasākumus saistībā ar darba ņēmēju aizsardzības prasību nodrošināšanu.

 • Kompensācija un medicīniskā aprūpe noteiktiem jūrniecības sektora darbiniekiem.
 • Maksājumi un iespējamie medicīniskie pabalsti Enerģētikas departamenta darbiniekiem un darbuzņēmējiem un apakšuzņēmējiem vēža vai slimību dēļ, ko izraisa apstarošana.
 • Ikmēneša maksājumi un medicīniskie pabalsti kalnračiem, kuri no darba cietuši invaliditāti.

Ģimenes un medicīniskais atvaļinājums

Tas noteic, ka darba devējiem, kuriem ir 50 vai vairāk darbinieku, jāpiedāvā tiem līdz 12 nedēļām garu neapmaksātu, ar darbu aizsargātu grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu vai atvaļinājumu nopietnas slimības dēļ. Darba devējiem, kas nāk no ārzemēm un pieraduši piedāvāt dāsnākus grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma piedāvājumus iespējams izcelties citu darba devēju kandidātu tirgū, piedāvājot labvēlīgākus grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu nosacījumus.

ASV datu aizsardzības prasības uzņēmumiem

Ja uzņēmumi, kas darbojas ASV, nespēj pienācīgi aizsargāt personas datu privātuma tiesības, rada nopietnas reputācijas, finansiālas un juridiskas sekas, var uzlikt sodu. Uzņēmumiem, kas darbojas ASV:

 • Jāsastāda plāns, kā ievērot jaunos datu privātuma noteikumus, kā arī ASV un starptautiskos datu privātuma likumus.
 • Īstenot informācijas pārvaldības un datu privātuma programmas, tostarp, drošības kontroles plānošanu un efektivitāti, politiku izstrādi, iekšējās izglītības un testēšanas prasības.
 • Novērtēt un risināt jauno tehnoloģiju ieviešanas, biznesa procesu un pārveidošanas projektu privātuma ietekmi.
 • Jābūt sistēmām, kas palīdzēs reaģēt uz datu privātuma pārkāpumiem, tostarp, krīzes pārvaldību, savlaicīgu paziņošanu, izmeklēšanu un datu zuduma atkopšanu.