Ilgtspēja

Iepazīstiet BDO Latvia ilgtspējības ceļojumu mūsu pirmajā ziņojumā.

-
Gan klienti, gan sabiedrība kopumā ir kļuvuši vērīgi pret ekoloģisko un sociālo ilgtspēju, un viņiem ir pieejama visaptveroša izpratne par cēloņu un seku dinamiku. Šobrīd ilgtspēja vairs nav izvēle, bet gan nepieciešamība, tādēļ arī mēs rīkojamies atbilstoši.

MŪSU VĪZIJA 

MŪSU MISIJA

BDO ir ambiciozs un dinamisks konsultāciju uzņēmums, kas vēlas būt pievilcīgs gan uzņēmējiem, gan darbiniekiem, tāpēc mūsu misija ir "augt kopā". Mūsu vīzija ir būt līderiem izcilā klientu apkalpošanas servisā. Tas nenozīmē izveidot jaunu pieeju mūsu klientu apkalpošanai, bet gan censties nodrošināt mūsu pakalpojumus nevainojami labi katru reizi. 

MŪSU VĒRTĪBAS

Mūsu kultūras pamatā ir trīs pamatvērtības: 

  • TIEŠUMS: Mēs augstu vērtējam atklātu un godīgu saziņu. Mēs mudinām savus darbiniekus atklāti izteikt savas domas un idejas.
  • ATBILDĪBA: Mēs rīkojamies atbildīgi un uzņemamies atbildību par savām saistībām gan pret klientiem, gan kolēģiem, gan plašāku sabiedrību.
  • DROSME: Iespēja būt drosmīgam ļauj radīt inovācijas un progresēt. Drosme mēģināt rada jaunas iespējas. 

BDO vīzija, misija un vērtības ne tikai veido mūsu ilgtspējīgas pieejas pamatu, bet arī nosaka mūsu galvenos mērķus nākamajam gadam. Ņemot vērā apņemšanos nodrošināt ilgtspējību, sabiedrības iesaisti un darbības izcilību, katram mērķim ir skaidri un izmērāmi galvenie rezultatīvie rādītāji, lai nodrošinātu gan pārredzamību, gan atbildību.

ESG sustainability


social work people
Mūsu sociālās atbildības programmai ir divi galvenie mērķi: Iekšējā ietekme, kur mēs piešķiram prioritāti darbinieku labklājībai un izaugsmei, un ārējā ietekme, kur mēs strādājam, lai palīdzētu sabiedrības mazāk aizsargātajām grupām un veicinātu ilgtspējību. Šī divvirzienu pieeja nodrošina visaptverošu uzmanību sociālajai atbildībai.

Vai BDO ir ģimenei draudzīga darbavieta?

Noteikti! Un iemesls ir vienkāršs - mūsu "ģimenei draudzīgās" iniciatīvas mērķis ir veicināt tādas darba vides kultūras attīstību Latvijā, kas ir empātiska, humāna un saprotoša, vienlaikus piedāvājot instrumentus gan esošās darba vides novērtēšanai.

Lielai sabiedrības daļai darbā pavadītais laiks aizņem nozīmīgu dzīves daļu. Bieži vien vairāk enerģijas tiek veltīts profesionālo pienākumu izpildei, tāpēc darba un ģimenes dzīves apvienošana var kļūt sarežģīta. Mēs to saprotam un apņemamies būt labāki.


-
Mūsu ESG pārvaldība, stingri balstās uz globāliem principiem un ētiku, nodrošinot, ka sekojam augstākajiem atbildības standartiem.

BDO Latvia pievienojas Dažādības hartas kustībai

Dažādības harta ir brīvprātīga vienošanās, kuras mērķi ir cieņpilnas attieksmes veicināšana un dažādu sabiedrības grupu iekļaušana.Jauns un aizraujošs?

Kas ir BDO jauno mākslinieku balva?

Jau ceturto gadu pēc kārtas BDO Latvia sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju (LMA), eksperimentālo mākslas telpu PILOT un Laikmetīgās mākslas centru "KIM?" piedāvā konkursu "BDO Jauno mākslinieku balva", kas ir īpaši kūrēts jaunajiem māksliniekiem. 

Taču balvas sniedzas tālāk par atzinību. Uzvarētāji tiek apveltīti ar 2000 eiro naudas balvu, nepārspējamu iespēju parādīt savu mākslu un iespēju veidot kontaktus ar ietekmīgākajām mākslas pasaules personībām, kurinot platformu viņu talantam un virzot viņus uzmanības centrā.

Uzvarētāji?
  • 2023: Visaugstāko žūrijas novērtējumu un ceturto BDO jauno mākslinieku balvu saņēma māksliniece Agate Tūna ar instalāciju “Tehno-rēgs”. Mākslas darbs „Tehno-rēgs” metaforiski attiecas uz digitālajiem nospiedumiem, kurus cilvēki atstājam virtuālajā vidē. 
  • 2022: Balva tika piešķirta Lienei Rumpei par darbu "Gleznotāja Nindzjas vingrinājumi", kas ir dziļš pētījums par kara tēmu un tā vizuālo kultūru.
  • 2021: Balvu ieguva Reiņa Bērziņa darbs “///(((!”, kurā mākslinieks eksperimentē arī ar skaņu, pārnesot to instalācijās un gleznās.
  • 2020: Pirmo balvu 2020. gadā ieguva māksliniece Amanda Ziemele ar monotipiju no darbu sērijas personālizstādē Neunauge, 2019, (Ekernforde, Vācija).


Labestības audekls

Atbalsts jaunākajiem Latvijas pacientiem

Bērnu un jauniešu psihiskās veselības centrs

BDO Latvia 2022. gadā atzīmēja savu 15 gadu pastāvēšanas gadadienu, un mēs lēmām šos svētkus svinēt, rīkojot labdarības izsoles vakariņas. Apzinoties, ka mūsu rītdiena balstās uz bērniem, kuriem, mūsuprāt, jāaug drošā un attīstošā vidē, uzrunājām Bērnu slimnīcas fondu ar piedāvājumu rīkot labdarības pasākumu, kur gūtie ienākumi tiktu ziedoti bērnu veselības un ikdienas uzlabošanai. Izsoles vakariņās mūsu viesi varēja ziedot naudu, saņemot iespēju apmeklēt mākslas un kultūras pasākumus kā Latvijā, tā ārzemēs, sporta pasākumus vai iegūt savā īpašumā Latvijas mākslinieku mākslas darbus, tādējādi cenšoties stiprināt arī šīs, mums svarīgās nozares.

Bērnu un jauniešu psihiskās veselības centrā iecerēts veidot jaunus pakalpojumus pacientiem ar ēšanas traucējumiem, atkarībām no psihoaktīvajām vielām, kā arī citiem nopietniem psihiskiem traucējumiem. Plānots, ka individuāli un multidisciplinārās komandās te strādās bērnu psihiatri, psihologi, funkcionālie speciālisti – ergoterapeiti, audio logopēdi, fizioterapeiti, uztura speciālisti, kā arī mākslas terapeiti, medicīnas māsas, citi veselības aprūpes un atbalsta darbinieki. Topošās Bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra ēkas kopējā platība būs 4100 m2, un tajā stacionāro palīdzību gada laikā varēs saņemt 550–600 pacientu, kā arī vairāki tūkstoši bērnu un jauniešu, kam vajadzīgas ambulatoras konsultācijas. Šāda centra būvniecība Latvijā ir nozīmīgākais ieguldījums bērnu psihiskās veselības infrastruktūrā pēdējos gados.

Iepazīstinām ar BDO Ilgtspējas ziņojumu, mūsu pirmo ilgtspējas ziņojumu par 2022. finanšu gadu. Šajā ziņojumā detalizēti aprakstītas mūsu ilgtspējas iniciatīvas, sasniegumi un mērķi, parādot mūsu apņemšanos īstenot sociālās un vides prioritātes.