• Finanšu pakalpojumi

Finanšu pakalpojumi

BDO finanšu pakalpojumu grupas daudzpusīgā pieredze palīdz klientiem orientēties pastāvīgi mainīgajā un ārkārtīgi konkurējošajā nozarē.

Mūsu speciālisti sniedz revīzijas, nodokļu un konsultāciju pakalpojumus dažādām finanšu iestādēm, aktīvu pārvaldītājiem, tirdzniecības un apdrošināšanas uzņēmumiem. 

Mūsu eksperti, kas specializējas banku un finanšu sektorā, pārzina šīs nozares īpatnības un saistošos regulējumus. Mums ir plaša un vispusīga pieredze risku pārvaldībā un banku iekšējo revīziju veikšanā.