-

Vita Liberte

Vadošā partnere. Zvērināta advokāte

Finanšu pakalpojumi | Nekustamais īpašums un būvniecība | Ražošana | Tehnoloģiju, telekomunikāciju, plašsaziņas līdzekļu nozare | Mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība | Privātais kapitāls | Bezpeļņas un izglītības iestādes | Valsts un publiskais sektors

AML/CFT/BSA ATBILSTĪBA | Kriptovalūtas un blokķēdes | Tiesvedība un šķīrējtiesas process | Komerctiesības un M&A | Darba tiesības | Nekustamais īpašums un būvniecība | Transfertcenu pakalpojumi | Enerģētika un dabas resursi | Konkurences tiesības | US Desk: ASV Juridiskā atbalsta dienests | Atbilstības pārbaude | Nodokļu konsultācijas un obligāto dokumentu sagatavošana | Nodokļu plānošana un korporatīvas restrukturizācijas | Nodokļu risku vadība | Pievienotās vērtības nodoklis | US Desk | Uzņēmumu ienākuma nodoklis

LL.M.

$$BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary$$

Vita Liberte ir BDO Law un BDO Latvia vadošā partnere un zvērināta advokāte ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi profesionālo konsultāciju pakalpojumu jomā, sniedzot klientiem vispusīgu atbalstu finanšu, nodokļu un juridiskajos jautājumos un strīdu risināšanā.

Starptautiskās komerctiesības un Eiropas Savienības tiesības ir Vitas specializācija, kas, apvienojot to ar vairāk nekā divas desmitgades krāto profesionālo pieredzi, ļauj sniegt klientiem praksē noderīgus padomus un kvalitatīvu juridisko palīdzību.

Raksturojot Vitas darbu, izdevums “IFLR1000” norādījis, ka “tiek nodrošināta ātra komunikācija un zibenīga reakcija”. Laikus sniegts padoms un BDO Latvia profesionāļu izstrādāts risinājums ļauj sekmīgi atrisināt radušos situāciju, nodrošinot klientam iespēju turpināt tā darbību.

Līdztekus konsultācijām komerctiesību jomā, Vita specializējas arī tiesvedību, darba tiesību un konkurences tiesību jautājumos, nodrošinot klientiem juridisko palīdzību gan sarunu procesos, gan pārstāvot to intereses valsts iestādēs un tiesās.

Sekojot nozares jaunumiem un tendencēm tiesu praksē un normatīvajā regulējumā, Vita regulāri dalās ar viedokli, publicējot rakstus dažādos izdevumos vai uzstājoties semināros un konferencēs.

Lai klienti pilnvērtīgi izmantotu BDO tīkla pakalpojumu sniegtās perspektīvas, Vita atbild par starptautisko sadarbību BDO tīkla ietvaros, nodrošinot ārvalstu speciālistu iesaisti sarežģītos vai pārrobežu projektos.

Vitai Libertei ir vairāk nekā 20 gadu profesionālā pieredze, konsultējot klientus tādās jomās kā strīdu risināšana, komerctiesības, uzņēmumu darbību regulējošo dokumentu izstrāde, kā arī ievērojamas zināšanas sabiedrību un indivīdu nodokļu optimizācijas un plānošanas aspektos, uzņēmumu apvienošanās un iegādes darījumos, uzņēmumu padziļinātās izpētes procesos un citos sarežģītos biznesa attīstības jautājumos.

Vita sniedz juridisko palīdzību akciju sabiedrībai "Attīstības finanšu institūcija Altum", kuras ietvaros klientam tika izstrādāts atzinums par 80 miljonu eiro kreditēšanas līguma ar Eiropas Investīciju Banku tiesiskajiem aspektiem.

Kā norādījis izdevums “Legal500”, V. Libertes klientu lokā ir arī valsts un pašvaldību iestādes, kam Vita kopā ar BDO Law komandu sniedz juridiskos atzinumus gan par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldības aspektiem, gan valdes atbildības jautājumiem. Vērtējot pašvaldības vai citu valsts pārvaldes iestāžu darbu, būtiski ņemt vērā arī publisko tiesību normas un principus – šajos tiesību jautājumos Vitai ir ievērojamas zināšanas.

Publisko iepirkumu prakses jomā Vitas pieredzi apliecina konsultācijas publiskās-privātās partnerības projektu ietvaros gan ar sadarbības partneriem, gan valsts iestādēm, kā arī klientu pārstāvēšana Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā. Viens no lielākajiem nesenajiem projektiem ir sabiedriskā transporta pakalpojumu iepirkums reģionālās nozīmes maršrutos, kur Vita kopā ar kolēģiem sniedza juridisko palīdzību klientam gan sūdzību sagatavošanas procesā, gan pārsūdzot iestāžu lēmumus tiesā.

Publiskās-privātās partnerības jomā V. Liberte un BDO Law juristi izstrādāja atzinumu par juridiskā risinājuma izstrādi Nacionālās akustiskās koncertzāles ar konferenču centra funkciju izbūvi. Būdams viens no sabiedrībā plaši apspriestiem tematiem, šis projekts ir īpaši nozīmīgs PPP jomā gan ar savu sabiedrisko nozīmi, gan projekta mērogu.

Līdztekus minētajām nozarēm, Vita konsultē arī imigrācijas tiesību jomā, sniedzot padomus par uzturēšanās atļauju iegūšanu un uzņēmumu relokācijas jautājumiem. Nodrošinot augsti kvalificētu ārvalstu speciālistu piesaisti uzņēmumu darbībai, vairāki V. Libertes klienti ir sekmīgi uzsākuši komercdarbību Latvijā.

Pirms BDO dibināšanas Latvijā, Vitas karjera bija saistīta ar divām starptautiska līmeņa auditorfirmām - Pricewaterhouse Coopers Ņujorkas biroju un Deloitte Latvia.

FOKUSA INDUSTRIJAS

 • Konkurences tiesības
 • Tiesvedība un šķīrējtiesas process
 • Darba tiesības
 • Nodokļi un finanšu tiesības
 • Komerctiesības un M&A
 • US Desk: ASV juridiskā atbalsta dienests

SERTIFIKĀTI

 • 2021 - ITR World Tax apliecinājums “Highly Regarded Women in Tax 2021”
 • 2021 - Starptautiskais izdevums “The Legal 500 Europe, Middle East and Africa (EMEA)” – atzinība tādās prakses jomās kā komerctiesības, M&A, banku tiesības, tiesvedības, ES un konkurences tiesības, nekustamo īpašumu un būvniecības tiesības, nodokļu tiesības

IZGLĪTĪBA

 • New York University - Maģistra grāds
 • Latvijas Universitāte – Jurista kvalifikācija, bakalaura grāds

DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS

 • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
 • Latvijas Nodokļu konsultantu asociācija 
 • Latvijas Publiskās un privātās partnerības asociācija
 • Starptautiskā Fiskālā asociācija

VALODAS

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu