Nodokļi un finanšu pārskatu iesniegšana ASV

ASV ir vairāk nekā 80 000 štatu un vietējo nodokļu jurisdikciju - un katrai no tām ir savs izstrādāto noteikumu kopums. Iekšējo ieņēmumu dienests ir ASV Valsts kases departamenta birojs, kas pārrauga nodokļu iekasēšanu un federālo nodokļu likumu administrēšanu. Šie likumi ir iekļauti ASV Vispārējā kodeksa 26. sadaļā, ko dēvē par Iekšējo ieņēmumu kodeksu. 

Tā kā Amerikas Savienotās Valstis ir federāla savienība, gan federālā, gan štatu valdība uzliek dažādus nodokļus. Lielākā daļa štatu un federālā valdība uzliek ienākuma nodokļus. Valstis cita starpā var uzlikt arī īpašuma, pārdošanas un lietošanas nodokļus.

Federālie nodokļi ir: Uzņēmumu ienākuma nodoklis, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kapitāla pieauguma nodoklis, algas nodoklis, akcīzes nodoklis. 

Valsts nodokļi ir: Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis, valsts pārdošanas nodoklis, piegādātāja nodoklis, patērētāja nodoklis, lietošanas nodoklis, īpašuma nodoklis, degvielas nodoklis, īpašuma nodoklis. 

Vietējie nodokļi ir: Ienākuma nodoklis, pārdošanas nodoklis, īpašuma nodoklis, degvielas nodoklis.

ASV pilsoņi un korporācijas (nodibinājumi):

  • Parasti tiek aplikti ar nodokli no ienākumiem pasaulē.
  • Šobrīd ir pieejama ierobežota nodokļu atlikšana ASV mātes uzņēmumu rīcībā esošiem ārvalstu korporāciju ienākumiem.
  • Ārvalstu nodokļu kredīti un saņemto dividenšu atskaitījums pieejams, lai mazinātu dubulto aplikšanu ar nodokļiem.

Ārvalstu korporācijas un nerezidenti

  • Nodokļi parasti aprobežojas ar ienākumiem, kas gūti no Amerikas Savienotajām valstīm.
  • Darba devējiem un darbiniekiem jāmaksā arī ASV sociālā nodrošinājuma nodokļi, lai gan Amerikas Savienotajās Valstīs nav pievienotās vērtības nodokļa sistēmas.