Bezpeļņas un izglītības iestādes

Bezpeļņas un izglītības iestādes

Mūsdienu sabiedrībā mēs lielā mērā esam atkarīgi no bezpeļņas organizācijām un izglītības iestādēm, kas nodrošina dažādus pakalpojumus un atbalstu. Šie sabiedrības stūrakmeņi spēlē būtisku lomu, nodrošinot aktuālas sabiedrības vajadzības. Paradoksāli,  šīs organizācijas pašas saskaras ar neskaitāmām grūtībām.

BDO specializējas stratēģiju izstrādē, kas ļauj bezpeļņas organizācijām atrast finansējuma iespējas kompleksā konkurences vidē. Mūsu atsaucīgais kolektīvs visa gada garumā sadarbojas ar vadību un padomes locekļiem, nākot klajā ar stratēģijām, kas ļauj šīm organizācijām ne tikai izdzīvot, bet arī attīstīties.

Ar BDO atbalstu bezpeļņas organizācijām tiek sniegta nepieciešamā palīdzība resursu piesaistē, lai tās varētu turpināt nepieciešamo darbu un nostiprināt mūsu sabiedrības pamatus.