• Bezpeļņas un izglītības iestādes

Bezpeļņas un izglītības iestādes

Mūsdienu sabiedrībai vitāli nepieciešams atbalsts un pakalpojumi, ko sniedz bezpeļņas un izglītības iestādes, taču tajā pašā laikā šīs organizācijas nemitīgi saskaras ar dažādām problēmām. Ierobežotu finanšu avotu dēļ bezpeļņas organizācijām nākas izstrādāt jaunas un inovatīvas stratēģijas naudas līdzekļu piesaistei.

BDO piedāvā inovatīvus risinājumus, palīdzot klientiem nostiprināt savas pozīcijas, lai saņemtu atbilstošu finansējumu.