Darbaspēka piesaiste un Covid-19 seku novēršanas atbalsta pasākumi

ASV Federālo rezervju aģentūra pirms COVID-19 prognozēja, ka IKP pieaugums līdz 2022. gadam saglabāsies samērā stabils, un bezdarba līmenis saglabāsies zem 6,7% un inflācija būs stabila. Tomēr 2020. gada jūnija ekonomikas prognozēs minētā aģentūra lēsa, ka ASV IKP 2020. gadā dati uzrādīs vidējo 6,5% kritumu bezdarbnieku skaitā un līdz 2022. gadam samazināsies ar vidējo 3,5% pieaugumu. Līdz ar COVID-19 uzliesmojuma parādīšanos ASV, sākot ar 2020. gada pirmā ceturkšņa beigām bezdarba līmenis ASV dramatiski pieauga - 14% no ASV darbaspējīgo personu bija bezdarbnieki, saskaņā ar ASV Darba statistikas biroja datiem.

Darbaspēka piesaistei ASV ieteicams atjaunot darbinieku meklēšanas un atlases kārtību, nepieciešamības gadījumā piesaistot speciālistus vai platformas darbinieku meklēšanai, izvērtējot potenciālo darbinieku demogrāfijas rādītājus, tiem vispiemērotākās darba sludinājumu platformas un optimālākos darba nosacījumus, kā arī bonusus.

2020. gada 1. ceturkšņa beigās federālā valdība parakstīja Koronavīrusa palīdzības, atbalsta un ekonomiskās drošības aktu (CARES), reaģējot uz pandēmijas radītajām sekām ASV ekonomijā. 2 triljonu dolāru ārkārtas finansēšanas pasākumu pakete bija paredzēta, lai atjaunotu uzņēmumu maksātspēju un darbinieku saglabāšanu, piešķirot 500 miljardus ASV dolāru tiešajos maksājumos vīrusa pasākumu skartajiem uzņēmumiem. Nedaudz vairāk kā 500 miljardu ASV dolāru gadā aizdevumos tika piešķirti grūtībās nonākušiem uzņēmumiem skartajās teritorijās un ekonomikas nozarēs, ja tie spēj pierādīt, ka viņu bizness bija dzīvotspējīgs jau pirms vīrusa uzliesmojuma un atbilst citām noteiktajām prasībām. Tikmēr Federālās rezerves fonds izveidoja tā dēvēto “Main Street” kreditēšanas programmu, atbalstot kreditēšanu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuru finansiālais stāvoklis bijis labs līdz COVID-19 krīzei.

Savukārt, pēc Covid-19 vīrusa izplatības mazināšanas pasākumu beigām aktuāls ir arī jautājums par attālinātā darba saglabāšanu – vai veicot biznesu ASV uzņēmums darbu vēlas pilnībā vai daļēji organizēt attālināti. Piemēram, 2018. gadā pēc ASV Tautas skaitīšanas biroja aplēsēm, attālināti pilnas slodzes veidā strādāja vien apmēram 5% ASV iedzīvotāju. Kad ASV skāra pandēmija, apmēram 50% pilnas slodzes darbinieku sāka strādāt attālināti. Ja izvēle ir par labu attālinātajam darbam, darbiniekus iespējams piesaistīt no dažādām valstīm, protams, ņemot vērā piemērojamo darba tiesību un nodokļu regulējumu.

ASV Darba departaments administrē un izpilda vairāk nekā 180 federālos likumus, kas attiecas uz darbavietām aptuveni 10 miljoniem darba devēju un 125 miljoniem ASV strādājošo.