• Valsts un publiskais sektors

Valsts un publiskais sektors

BDO pārzina valsts un publiskā sektora organizāciju vajadzības, kas darbojas vidē, kurā politikas, tiesību aktu un budžeta prasību dēļ rentablu pakalpojumu sniegšana var būt apgrūtināta.  

BDO piedāvā pavisam jaunu pieeju attiecībā uz darbošanos publiskajā sektorā. Mēs sniedzam neatkarīgus atzinumus, tādējādi nodrošinot praktiskus, inovatīvus un individuāli pielāgotus risinājumus tieši publiskajam sektoram.