• Nekustamais īpašums un būvniecība

Nekustamais īpašums un būvniecība

Nekustamā īpašuma un būvniecības nozares tendences mainās. Ja iepriekšējos gados uzņēmumi paļāvās uz tradicionāliem finansēšanas avotiem, tad pašlaik ir pieejamas dažādas projektu finansēšanas iespējas, kuras nodrošina publiskā/privātā sektora līgumsabiedrības un starptautiskie investori. Turklāt aizvien lielāku atzinību gūst tādi alternatīvie enerģijas avoti, kā saules un vēja enerģija un dabasgāze. Tā rezultātā nekustamā īpašuma un būvniecības nozarēs paveras jaunas iespējas.

BDO nekustamā īpašuma un būvniecības nozares speciālisti izprot sektorā notiekošās izmaiņas un izaicinājumus – spēcīgā konkurence un cenu pieaugums, ar parādsaistībām un apdrošināšanu saistītie aspekti ir tikai daži no tiem.