• Atklātības ziņojums

Atklātības ziņojums

Zvērinātu revidentu komercsabiedrībai, kas sniedz revīzijas pakalpojumus sabiedriskas nozīmes struktūrai, ir pienākums ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc katra pārskata gada beigām publicēt savā mājaslapā atklātības ziņojumu. Atklātības ziņojums tiek sagatavots un publicēts atbilstoši regulas Nr. 537/2014 13. panta prasībām.

Atklātības ziņojums 2022 (publicēts 28.04.2023)

Atklātības ziņojums 2021 (publicēts 28.04.2022)

Atklātības ziņojums 2020 (publicēts 30.07.2021)

Atklātības ziņojums 2019 (publicēts 29.04.2020)

Atklātības ziņojums 2018 (oriģinālā versija, publicēts 30.04.2019)

Atklātības ziņojums 2018 (atjaunotā versija, publicēts 30.01.2020)