-

Edgars Ragels

Korporatīvo finanšu un novērtēšanas nodaļas direktors

Korporatīvās finanses | AML/CFT/BSA ATBILSTĪBA | US Desk

$$BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary$$

Edgars ir pieredzējis finanšu profesionālis, kuram ir daudz prasmju, kas iegūtas biznesa vērtēšanā, finanšu modelēšanas, korporatīvo finanšu un ieguldījumu analīzes jomas.

Edgars Ragels sniedz ieguldījumu biznesa vērtēšanas prakses attīstībā un izaugsmē, sniedzot pilnu vērtēšanas pakalpojumu komplektu apvienošanās un pārņemšanas jomā, pārstrukturēšanas, finanšu un nodokļu pārskatē, nelikvīdu vērtspapīru un privātā kapitāla portfeļu jomā. Edgaram ir pieredze uzņēmējdarbības vērtēšanas prakses attīstīšanā, veidojot ilgstošas ​​attiecības ar klientiem, sniedzot augstas kvalitātes vērtēšanas pakalpojumus un veidojot komandas ar augstu veiktspēju.

 

GALVENIE SASNIEGUMI

 •  Atzinums par godīgumu ES bankas nerezultatīvā kredītportfeļa pārdošanu EUR miljonu apmērā;

 • Lielbritānijas elektroenerģijas ražošanas uzņēmuma novērtēšana finanšu pārskatu sagatavošanai;

 • Liela PE fondu portfeļa uzņēmuma novērtēšana rekapitalizācijas nolūkos;

 •  ES kuģu būves uzņēmuma novērtēšana parāda pārstrukturēšanai;

 •  Zelta ieguves uzņēmuma novērtēšana strīdu izšķiršanai;

 • Izstrādātas vienotas uz Excel balstītas vērtēšanas modeļa veidnes DCF un PPA.

IZGLĪTĪBA

 • Starptautiskā vērtēšanas un konsultāciju akadēmija, Maskava, 2005. gads, Biznesa vērtētājs

 • Maģistra grāds biznesā (MBA), Rīgas Biznesa skola, ko dibinājusi Ņujorkas Valsts universitāte Bufalo, Kanādas Valsts universitāte Otavā, Rīgas Tehniskā universitāte; 1998. gads

KVALIFIKĀCIJA 

 • Naftas un gāzes bizness, profesionālais diploms, Gubkina Krievijas Valsts naftas un gāzes universitāte, Maskava; 2018. gads

 •  Krievijas Novērtētāju biedrības loceklis; 2010. – 2018

 •  Fraktēts finanšu analītiķis (CFA), CFA Institūts; 2009

VALODAS

 • Latviešu
 • Krievu
 • Angļu
 • Vācu