-

Raivis Jānis Jaunkalns

Revīzijas nodaļas vadītājs, zvērināts revidents

Finanšu pakalpojumi | Ražošana | Mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība

Ilgtspējas pakalpojumi | Atbilstības revīzija un apliecinājumi | Finanšu pārskatu revīzija | Vispārējie revīzijas un finanšu konsultāciju pakalpojumi | SFPS pakalpojumi | Specializēti revīzijas profesionālie pakalpojumi | Speciālo mērķu revīzijas | Grāmatvedības konsultāciju pakalpojumi | ES un citu projektu revīzija

$$BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary$$

Raivis ir BDO Assurance revīzijas nodaļas vadītājs un direktors. Raivja ikdienas darba pienākumos ietilpst revīzijas nodaļas stratēģiskā vadība un attīstība, revīzijas projektu pārvaldība, budžeta vadība, attiecību uzturēšana ar esošajiem un jaunajiem klientiem, komandas attīstība un sadarbība projektos ar citām nodaļām.

Raivim ir plaša pieredze komplicētu starptautisku koncernu revīzijas vadīšanā, kuri sagatavo finanšu pārskatus saskaņā ar SFPS (angliski IFRS) un vietējās likumdošanas prasībām, kā arī klientu konsultēšanā SFPS ieviešanā un uzskaites pilnveidošanā.

Pirms pievienošanās BDO, Raivis ir guvis pieredzi EY Latvija birojā, strādājot ar visdažādāko industriju klientiem, vadot un esot daļai no sarežģītu auditu veikšanas finanšu sektora (banku un fintech) un ražošanas nozares uzņēmumiem.

FOKUSA INDUSTRIJAS

  • Finanšu institūcijas
  • Fintech
  • Ražošana un vairumtirdzniecība
  • Farmācija

SERTIFIKĀTI
Zvērināta revidenta sertifikāts

VALODAS

  • Latviešu
  • Angļu 
  • Krievu