ĀRPAKALPOJUMI

Grāmatvedības ārpakalpojumi

BDO veic finanšu grāmatvedību, padarot uzņēmuma saimnieciskās darbības uzskaiti precīzu, nereti tādējādi arī ietaupot līdzekļus un ļaujot koncentrēt visu uzmanību tiešo stratēģisko uzdevumu veikšanai. Šis pakalpojums tiek ​individuāli pielāgots ikvienam klientam.

Līdzās rēķinu, maksājumu, ienākumu un bankas transakciju apstrādei, mēs arī pārvaldām kontus un periodiski iesniedzam saviem klientiem pārskatus. Šo pārskatu formātu un tajā norādāmo informāciju iespējams mainīt un pielāgot attiecīgā uzņēmuma vajadzībām. 

Kontu pārvaldība un pārskatu iesniegšana var tikt nodrošināta līdz ar grāmatvedības pakalpojumiem vai arī kā atsevišķa finanšu funkcija.

Izvēloties biznesa partneri, svarīgi izvēlēties savas jomas profesionāli, kas spēs sniegt nepieciešamo palīdzību tad, kad tā ir visvairāk nepieciešama. Mūsu apņemšanās ir atbalstīt uzņēmumus to īstermiņa un ilgtermiņa mērķu sasniegšanā un svarīgu lēmumu pieņemšanā, kuru pamatā ir precīza un savlaicīgi sniegta finanšu informācija.