• Ārpakalpojumi

Grāmatvedības ārpakalpojumi

Uzņēmējdarbības vidē, kurā pastāvīgi palielinās konkurence, pieredzējis pakalpojumu sniedzējs ar vispusīgu redzējumu par nozarē notiekošo ir svarīgāks nekā jebkad iepriekš. 

BDO veic finanšu grāmatvedību, padarot uzņēmuma saimnieciskās darbības uzskaiti precīzu, nereti tādējādi arī ietaupot līdzekļus un ļaujot koncentrēt visu uzmanību tiešo stratēģisko uzdevumu veikšanai. Šis pakalpojums tiek individuāli pielāgots ikvienam klientam.

Līdzās rēķinu, maksājumu, ienākumu un bankas transakciju apstrādei, mēs arī pārvaldām kontus un periodiski iesniedzam saviem klientiem pārskatus. Šo pārskatu formātu un tajā norādāmo informāciju iespējams mainīt un pielāgot attiecīgā uzņēmuma vajadzībām. 

Kontu pārvaldība un pārskatu iesniegšana var tikt nodrošināta līdz ar grāmatvedības pakalpojumiem vai arī kā atsevišķa finanšu funkcija.

Mūsu specializācijas