-

Raivis Leimanis

Juridiskās nodaļas asociētais partneris

Pakalpojumi Fintech uzņēmumiem | Tiesvedība un šķīrējtiesas process | Maksātnespējas process | Komerctiesības un M&A | Darba tiesības | Nekustamais īpašums un būvniecība | Intelektuālais īpašums un datu aizsardzība | Enerģētika un dabas resursi | Sporta tiesības | Atbilstības pārbaude

$$BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary$$

Raivis Leimanis ir BDO Law juridiskās nodaļas asociētais partneris un zvērināts advokāts ar 20 gadu pieredzi jurisprudencē. Raivja ikdienas darba pienākumos ietilpst juridiskās nodaļas stratēģiskā vadība, komandas kapacitātes attīstība, klientu projektu pārvaldība, budžeta vadība, attiecību uzturēšana ar klientiem, sadarbība projektos ar citām nodaļām.

Raivim ir ievērojama pieredze banku un finanšu nozarē, komerctiesībās, tiesvedībā un nevalstisko organizāciju darbības jomā. Pirms pievienošanās BDO Law komandai, Raivis 5 gadus praktizēja Baltijas vadošajā advokātu birojā Ellex, kur darbojās Banku un finanšu prakses grupā, kā arī strīdu risināšanā, bet pirms tam 11 gadus praktizēja advokātu birojā Glimstedt un partneri dažādās tiesību jomās. Pirms karjeras uzsākšanas advokatūrā, viņš strādāja vadošas skandināvu komercbankas juridiskajā departamentā, kur apkalpoja uzņēmumu finansēšanas projektus, tostarp darbojās pie kompleksiem pārrobežu finansēšanas darījumiem un sindicētajiem aizdevumiem, kā arī piedalījās jaunu finansēšanas produktu izstrādē.

Savā advokāta praksē Raivis ir konsultējis un pārstāvējis starptautiskos un vietējos klientus dažādos jautājumos, tostarp korporatīvajās un komerctiesībās, apvienošanās un pārņemšanas darījumos, uzņēmumu maksātnespējas un restrukturizācijas lietās, būvniecības un nekustamo īpašumu projektos, administratīvajā, civilajā, komerciālajā un nodokļu tiesvedībā. Raivim ir unikāla pieredze specifiskās tiesību jomās - sporta tiesībās, dzīvokļu tiesībās, valsts atbalsta jautājumos, patentu tiesvedībās, ar būvniecību saistītu zaudējumu piedziņas lietās, valsts vērtspapīru emisijas jautājumos, u.c. Raivis ir pārstāvējis Latvijas valsts intereses nozīmīgās un tiesu praksi veidojošās lietās, tai skaitā Satiksmes ministriju saistībā ar airBaltic saistību restrukturēšanu un valsts atbalsta sniegšanu, Finanšu ministriju sarežģītā strīdā ar Parex bankas bijušajiem akcionāriem, lielos tirdzniecības centrus konstitucionālajā tiesvedībā ar Latvijas valsti.

Raivis ir apmeklējis vairāk kā 100 profesionālās kvalifikācijas pilnveides apmācības (semināri, kursi, konferences, u.c.), kā arī gatavojis publikācijas Latvijai veltītā sadaļā izdevumā Law Business Research, The European Mergers & Acquisitions Review, 2007, Tiesību eksperts un vairāk kā 50 publikāciju autors finanšu un juridiskajā portālā www.ifinanses.lv.

FOKUSA INDUSTRIJAS

 • Banku darbība un finanses
 • Finanšu tirgi
 • Komerctiesības
 • Nekustamais īpašums un būvniecība
 • Nodokļi
 • Reorganizācijas un uzņēmumu iegāde un apvienošana
 • Saistību restrukturizācija un maksātnespēja
 • Šķīrējtiesa
 • Tiesvedība

IZGLĪTĪBA

 • Rīgas Biznesa skola (Riga Business School), maģistra grāds biznesa vadībā (MBA)
 • Banku augstskola, bakalaura grāda uzņēmējdarbības vadībā (BBA)
 • Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, maģistra grāds tiesību zinātnē (mag. iur.)

DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS

 • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
 • Latvijas Nodokļu maksātāju tiesību asociācija 

VALODAS

 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu