• Revīzija

    Mūsu revidentu komanda tiecas iedvest pārliecību klientos un sniegt uzticamu finanšu informāciju

    Piesaki pakalpojumu

Revīzija

Pielietojot BDO starptautiskās revīzijas procedūras un nodrošinot klientiem objektīvu informāciju, kā novērst iespējamos riskus un uzlabot iekšējās kontroles sistēmas, mēs sniedzam ko vairāk par neatkarīgiem finanšu pārskatiem un ziņojumiem.

Mūsu revīzijas speciālisti ir guvuši pieredzi darbā ar dažādiem uzņēmumiem un spēj pielietot savas zināšanas un specializāciju, sniedzot būtisku informāciju uzņēmuma vadībai nepārtraukti mainīgajos tirgus apstākļos. Neatkarīgi no tā, vai revīziju nepieciešams veikt atbilstoši kādai tiesību aktos noteiktai prasībai, vai arī tā ir paredzēta kādam īpašam mērķim – mēs apņemamies sniegt augstas kvalitātes pakalpojumus un kompetenci.

Neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas, BDO eksperti vienmēr būs jūsu uzņēmuma tuvumā!