• Revīzija

  BDO revīzijas darba pamatā ir uzticamas finanšu informācijas nodrošināšana klientiem

  Piesaki pakalpojumu

Revīzija

Pielietojot BDO starptautiskās revīzijas procedūras un nodrošinot klientiem objektīvu informāciju, kā novērst iespējamos riskus un uzlabot iekšējās kontroles sistēmas, mēs sniedzam ko vairāk par neatkarīgiem finanšu pārskatiem un ziņojumiem.

Mūsu revīzijas speciālisti ir guvuši pieredzi darbā ar dažādiem uzņēmumiem un spēj pielietot savas zināšanas un specializāciju, sniedzot būtisku informāciju uzņēmuma vadībai nepārtraukti mainīgajos tirgus apstākļos. Neatkarīgi no tā, vai revīziju nepieciešams veikt atbilstoši kādai tiesību aktos noteiktai prasībai, vai arī tā ir paredzēta kādam īpašam mērķim – mēs apņemamies sniegt augstas kvalitātes pakalpojumus un kompetenci.​

MŪSU PRIEKŠROCĪBAS

 • Mēs nepakļaujam sarežģītiem birokrātiskiem procesiem mūsu darbu ar riskiem.
 • Mūsu kompetence un pieredze ļauj mums operatīvi pielāgoties un izstrādāt pielāgotus risinājumus klienta apstākļiem. 
 • Revīziju veikšanas laikā, ieskaitot pirmā gada revīziju, nodrošinām minimālu ikdienas darba traucējumus.
 • Mēs veidojam spēcīgi strukturētas, pieredzējušu revidentu komandu grupas, kas atbilst nozares specifiskām zināšanu prasībām.
 • Vairāk nekā 60 % no darba apjoma veic mūsu augstākā līmeņa vadošie profesionāļi. Mūsu vadošā personāla skaita attiecība pret direktoru/partneru skaitu ir viena no vismazākajām tirgū.
 • Mūsu komandā ir četri Apvienotās Karalistes sertificēto grāmatvežu asociācijas biedri (ACCA).
 • Mēs piedāvājam daudz vairāk nekā tikai revīzijas un ar revīziju saistošos pakalpojumus, mēs nodrošinām arī revīzijas konsultāciju pakalpojumus, kā arī izstrādājam integrētus risinājumus citās uzņēmējdarbības jomām.
 • Mūsu rīcībā ir pasaules efektīvākās tehnoloģijas, sevi pierādījušas metodoloģijas un BDO Global tīkla atbalsts, kā arī izcilas zināšanas par vietējā tirgus specifiku. 
 • Mūsu vērtības un mērķi ir vienoti, mūs raksturo godprātība, atbildība, sadarbība un drosme.

Neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas, BDO eksperti vienmēr būs jūsu uzņēmuma tuvumā!