REVĪZIJA

REVĪZIJA

Mūsu revīzijas speciālisti ir guvuši pieredzi darbā ar dažādiem uzņēmumiem un spēj pielietot savas zināšanas un specializāciju, sniedzot būtisku informāciju uzņēmuma vadībai nepārtraukti mainīgajos tirgus apstākļos. Neatkarīgi no tā, vai revīziju nepieciešams veikt atbilstoši kādai tiesību aktos noteiktai prasībai, vai arī tā ir paredzēta kādam īpašam mērķim – mēs apņemamies sniegt augstas kvalitātes pakalpojumus un kompetenci.​

MŪSU PRIEKŠROCĪBAS

 • Mēs nepakļaujam sarežģītiem birokrātiskiem procesiem mūsu darbu ar riskiem.
 • Mūsu kompetence un pieredze ļauj mums operatīvi pielāgoties un izstrādāt pielāgotus risinājumus klienta apstākļiem. 
 • Revīziju veikšanas laikā, ieskaitot pirmā gada revīziju, nodrošinām minimālu ikdienas darba traucējumus.
 • Mēs veidojam spēcīgi strukturētas, pieredzējušu revidentu komandu grupas, kas atbilst nozares specifiskām zināšanu prasībām.
 • Vairāk nekā 60 % no darba apjoma veic mūsu augstākā līmeņa vadošie profesionāļi. Mūsu vadošā personāla skaita attiecība pret direktoru/partneru skaitu ir viena no vismazākajām tirgū.
 • Mūsu komandā ir četri Apvienotās Karalistes sertificēto grāmatvežu asociācijas biedri (ACCA).
 • Mēs piedāvājam daudz vairāk nekā tikai revīzijas un ar revīziju saistošos pakalpojumus, mēs nodrošinām arī revīzijas konsultāciju pakalpojumus, kā arī izstrādājam integrētus risinājumus citās uzņēmējdarbības jomām.
 • Mūsu rīcībā ir pasaules efektīvākās tehnoloģijas, sevi pierādījušas metodoloģijas un BDO Global tīkla atbalsts, kā arī izcilas zināšanas par vietējā tirgus specifiku. 
 • Mūsu vērtības un mērķi ir vienoti, mūs raksturo godprātība, atbildība, sadarbība un drosme.
Pielietojot BDO starptautiskās revīzijas procedūras un nodrošinot klientiem objektīvu informāciju, kā novērst iespējamos riskus un uzlabot iekšējās kontroles sistēmas, mēs sniedzam ko vairāk par neatkarīgiem finanšu pārskatiem un ziņojumiem.

PIECI MŪSU PAKALPOJUMU PAMATPRINCIPI

 • Koncentrēts uzņēmējdarbības risks
Mūsu revīzijas stratēģija, procedūru būtība un plāns ir pielāgoti individuāli katram klientam, ņemot vērā tā uzņēmuma lielumu, sarežģītību un riskus. Mūsu pieeju nodrošina integrētas sistēmas, rezultātā revīzija tiek veikta, neizmantojot drukātus dokumentus.
 • Vispārējā globālā metodoloģija

Mēs izmantojam integrētu globālā tīkla revīzijas metodoloģiju, kā arī platformas, kas nodrošina gan mūsu klientu, gan mūsu pašu risku efektīvu pārvaldību.

 • Neatkarība

Mūsu pienākums ir saglabāt neatkarību no saviem klientiem, lai mūs kā neatkarīgus ekspertus uztvertu jebkurš finanšu pārskatu lasītājs.

Lai nodrošinātu savu neatkarību, esam ieviesuši globālās un lokālās politikas un  procedūras.

Uzņēmums pilnībā atbilst revīzijas ētiskajiem neatkarības standartiem.

 • Kvalitātes nodrošināšana

Mūsu darba kvalitāte ir mūsu panākumu atslēga, un mēs esam veikuši vairākus ieguldījumus, lai nodrošinātu savu profesionālo pakalpojumu sniegšanu augstā kvalitātē saskaņā ar BDO politiku un standartiem. Lai nodrošinātu atbilstību šiem standartiem, ir ieviesta starptautiska kvalitātes nodrošināšanas pārskata programma. 

Algojam augstas kvalitātes profesionāļus ar ievērojamu pieredzi savā jomā un nodrošinām viņus ar visaptverošām mācībām.

 • Konfidencialitāte

Mēs nodrošinām savu klientu konfidenciālās informācijas neizpaušanu vienmēr, izņemot gadījumos, kas noteikti likumā un ir saistoši mūsu profesionālajai darbībai.

Neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas, BDO eksperti vienmēr būs jūsu uzņēmuma tuvumā!