Konsultācijas transfertcenu jautājumos

BDO transfertcenu ekspertu komanda sniedz konsultācijas uzņēmumiem un to saistītajiem uzņēmumiem vietējo un starptautisko transfertcenu jautājumos. 

Mēs piedāvājam:

  • Konsultācijas transfertcenu piemērošanā
  • Esošas uzņēmuma grupas transfertcenu dokumentācijas analīzi
  • Pilnas transfertcenu dokumentācijas sagatavošanu (Local file, Master file, CBC report)
  • Palīdzību APA (esošās dokumentācijas saskaņošana) noslēgšana ar VID.