Nodokļu risku vadība

Nodokļu risku vadība

NRV ir pasākumu kopums, kas ļauj strukturēti, pastāvīgi un nepārtraukti identificēt un novērst nodokļu riskus, īstenojot nodokļu risku kontroli un uzraudzību. 

NRV sistēmas ieviešana uzņēmumā un tās dokumentēšana, kā arī ikgadējā aktualizēšana ir obligāta prasība uzņēmuma iekļaušanai VID Padziļinātās sadarbības programmas Zelta līmenī, kas nodrošina uzņēmumiem vairākas priekšrocības. Sīkāka informācija pieejama VID mājaslapā šeit.

BDO Latvia ir uzkrāta praktiska pieredze dažādos projektos saistībā ar NRV procedūras izstrādi un atjaunošanu. Praktiski pielietojot mūsu zināšanas, mēs spējam nodrošināt raitu un kvalitatīvu NRV dokumentācijas izstrādes un ieviešanas procesu, izmantojot praktisku un ikdienā viegli lietojamu NRV dokumentācijas formātu. 

Iekšējo nodokļu procesu transformācija

NRV ieviešana palīdzēs gūt pārliecību par iekšējiem procesiem, kas saistīti ar nodokļu aprēķināšanu un nomaksu, un mēs piedāvājam nodrošināt atbilstošas NRV dokumentācijas izstrādi vai atjaunināšanu. Jūsu iekšējo nodokļu transformācijas procesu īstenos uzticama nodokļu profesionāļu komanda, kurai ir vairāk nekā 5 gadu pieredze NRV dokumentācijas izstrādē.

6 iemesli nodokļu transformācijai

Izpildīta viena no VID Padziļinātās sadarbības programmas Zelta līmeņa būtiskākām prasībām.

Pilnīga nodokļu risku “karte”, kas ļaus apzināt ar nodokļiem saistītos riskus un procesus.

Ilgtermiņā izmantojams rīks, ar kura palīdzību var novērst vai samazināt nodokļu risku iestāšanos uzņēmumā.

Iespēja pārskatīt iekšējos uzņēmuma procesus, aizstājot neefektīvas un liekas kontroles, kas ļaus uzņēmuma darbiniekiem fokusēties uz patiešām svarīga darba izpildi.

Sekmīga mijiedarbība starp uzņēmuma departamentiem paaugstinās darbinieku produktivitāti.

Vienota rokasgrāmata, kas aptver visus uzņēmuma nozīmīgos ar nodokļiem saistītos procesus, nozīmējot atbildīgo personu loku, un mazina ar cilvēku apriti saistītos riskus.

BDO NRV brošūru skatīt šeit.