Pakalpojumi Fintech uzņēmumiem

Pakalpojumi Fintech uzņēmumiem

BDO izstrādātie pakalpojumi ir orientēti uz to, lai palīdzētu Fintech uzņēmumiem efektīvāk plānot savu operatīvo darbību. Mūsu mērķis ir palīdzēt vadībai pieņemt pareizos lēmumus, lai veicinātu izaugsmi un sasniegtu uzņēmējdarbības mērķus. 

Pakalpojumi Fintech uzņēmumiem ietver sekojošu pakalpojumu spektru:

  • Nodokļu konsultācijas stratēģisko lēmumu pieņemšanai
  • Grupas struktūras plānošana no nodokļu perspektīvas
  • Jaunas valstis perspektīvas izvērtēšana
  • Finansējuma plānošana un kapitalizācijas risinājumi
  • Grupas nodokļu efektīvas likmes modelēšana
  • Grupas saistību pozīciju optimizācija
  • Preču zīmes, nemateriālie aktīvi, speciālie IP režīmi
  • Visaptverošs atbalsts M&A
  • Juridiskais atbalsts biznesa nodibināšanā jaunajās valstīs – reģistrācija un licence

Lai uzzinātu, kā mēs varam palīdzēt Jūsu biznesam, aicinām sazinieties ar mūsu nodokļu ekspertu komandu,  kura izstrādās Jūsu biznesa vajadzībām piemērotāko un efektīvāko risinājumu.