Transfertcenu pakalpojumi

Transfertcenu pakalpojumi

Ja Jums ir daudznacionāls uzņēmums, kas veic darījumus ar saistītām personām, tad šādam uzņēmumam ir jāievēro Latvijas transfertcenu tiesiskais regulējums, kas paredz pienākumu darījumos ar saistītām personām noteikt tirgus cenu. Transfertcenas ietekmē grupas uzņēmuma peļņas vai zaudējumu rādītājus, tāpēc ir svarīgi sagatavot informāciju par to, kā transfertcenas tiek noteiktas praksē. BDO Latvia komanda ir gatava dalīties pieredzē, risinot transfertcenu noteikšanas izaicinājumus.

BDO transfertcenu ekspertu komanda piedāvā:

 Transfertcenu procesu izstrāde un ieviešana grupas uzņēmumiem:

 • savstarpējo kontrolēto darījumu funkcionālā analīze; 
 • tirgus cenai atbilstošas atlīdzības noteikšana katram darījumā iesaistītajam grupas uzņēmumam;
 • transfertcenu ieviešana uzņēmuma iekšējo procesu līmenī.

  Konsultācijas uzņēmumiem vietējo un starptautisko transfertcenu jautājumos.

 Atbalsts un palīdzība:

 • VID transfertcenu audita laikā;
 • transfertcenu strīdos ar VID.

 Transfertcenu plānošana:

 • plānoto darījumu funkcionālā analīze;
 • transfertcenu metodes izvēle;
 • indikatīvas tirgus cenas noteikšana;
 • transfertcenu noteikšanas rokasgrāmatas izstrāde lietošanai grāmatvedībā.

 Ilgtermiņa risinājumi transfertcenu risku kontrolei:

 • finansiālās kapacitātes atbilstība uzņemtajam riskam;
 • darījumu ekonomiskās būtības atbilstība juridiskajai formai;
 • līgumu sagatavošana vai pārbaude.

Transfertcenu dokumentācija

Svarīgs transfertcenu tiesiskā regulējuma elements ir transfertcenu dokumentācija, kas pamato kontrolēto darījumu atbilstību tirgus cenai. Uzņēmumiem, kas veic darījumus ar saistītām personām sasniedzot kontrolēto darījumu apjomu 5 milj. EUR ir pienākums sagatavot un iesniegt VID transfertcenu dokumentāciju un to aktualizēt katru gadu.

BDO piedāvā

 • Pilnas transfertcenu dokumentācijas sagatavošanu:
  • Vietējā dokumentācija (Local file);
  • Globālā dokumentācija (Master file);​
  • Starptautiskas uzņēmumu grupas pārskats par katru valsti (Country-by-country report).
 • Transfertcenu dokumentācijas sagatavošana ierobežotā tvērumā par konkrētiem darījumiem.
 • Iepriekšējās transfertcenu dokumentācijas aktualizācija.
 • Salīdzināmo uzņēmuma datu atlase.
 • Klienta sagatavotās dokumentācijas izskatīšana un otrā viedokļa sniegšana.
 • Konsultācijas transfertcenu jautājumos, transfertcenu politikas un instrukcijas sagatavošana.
 • Palīdzība iepriekšējās vienošanās ar VID noslēgšanā (angliski: APA).