This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Transfertcenu pakalpojumi

Konsultācijas transfertcenu jautājumos

BDO transfertcenu ekspertu komanda sniedz konsultācijas uzņēmumiem un to saistītajiem uzņēmumiem vietējo un starptautisko transfertcenu jautājumos. 

Mēs piedāvājam:

  • Pilnas transfertcenu dokumentācijas sagatavošana (Local file, Master file, CBC report)
  • Transfertcenu dokumentācijas sagatavošana ierobežotā tvērumā par konkrētiem darījumiem
  • Transfertcenu dokumentācijas atjaunošana
  • Klienta sagatavotās dokumentācijas izvertējums un otrā viedokļa sniegšana
  • Konsultācijas transfertcenu jautājumos, transfertcenu politikas un instrukcijas sagatavošana
  • Palīdzība APA (iepriekšējās vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu) noslēgšanā