US Desk: ASV Juridiskā atbalsta dienests

US Desk: ASV Juridiskā atbalsta dienests

ASV likumi, ieskaitot Savienoto Valstu starptautiskās ekonomiskās sankcijas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) regulējumu, atstāj arvien lielāku ietekmi uz ārvalstu jurisdikcijām, tai skaitā arī uz Latviju un Baltijas reģionu kopumā. Finanšu institūcijas, korporācijas, publiskas, kā arī privātas personas meklē atbalstu atbilstības nodrošināšanai ar dažādiem Savienoto Valstu likumiem, kuri ir piemērojami arī ārpus ASV, piemēram, Savienoto Valstu Ārzemju Korupcijas Apkarošanas akts (FCPA), ASV Patriot akta 311. punkts, federālais Reketa un Kriminālu Organizāciju Apkarošanas akts (RICO), kā arī citi normatīvie akti, kas var ietekmēt personas ārpus ASV robežām.

Baltijas reģionā strādājošie uzņēmumi arvien vairāk izvērš savu darbību Savienoto Valstu tirgū, veic uzņēmējdarbību ar Amerikas, kā arī veic darījumus bankās un finanšu institūcijās. Latvijas un Eiropas organizācijas arī aizsargā savas tiesības un intereses caur Savienoto Valstu tiesām iekšzemes civillietās un krimināllietās, pamatojoties uz Amerikas Savienoto Valstu kodeksa 1782. punktu, kā arī pagaidu apturēšanas un iesaldēšanas rīkojumiem.

Mēs konsultējam Latvijas un Eiropas uzņēmumus un personas uzņēmējdarbības jautājumos Savienotajās Valstīs ar ASV partneriem un ieinteresētajām pusēm, kā arī sniedzam atbalstu darbībā ar ASV bankām un finanšu institūcijām. Mēs arī nodrošinām Latvijas klientiem juridisko palīdzību strīdu risināšanā un tiesvedības procesos, kuriem piemērojami Savienoto Valstu federālie un štatu likumi, kā arī dodam padomus saistībā ar atbilstību ASV normatīvajiem aktiem un to ietekmi uz latviešu uzņēmumiem un privātpersonām.