Maksātnespējas process

Maksātnespējas process

BDO Law speciālistu komanda ir uzkrājusi vismaz 10 gadu pieredzi darbā ar klientiem dažādos ar maksātnespējas procesiem saistītos jautājumos, pamatojoties uz Latvijas un ārvalstu tiesisko regulējumu. 

Mūsu juristi sniedz klientiem profesionālu atbalstu par jebkuru ar maksātnespējas saistītu jautājumu, kas attiecas uz fizisku vai juridisku personu.

MĒS JUMS PALĪDZĒSIM

  • Sagatavot maksātnespējas procesos nepieciešamos dokumentus, tai skaitā, pieteikumus fizisko un juridisko personu maksātnespējas procesu uzsākšanai
  • Pārstāvēt kreditoru un parādnieku intereses maksātnespējas procesos
  • Atgūt parādus no maksātnespējīgiem parādniekiem
  • Pārstāvēt klientu intereses tiesvedībās par zaudējumu piedziņu no valdes locekļiem vai uzņēmumu īpašniekiem