Konkurences tiesības

Konkurences tiesības

Mūsu birojam ir ievērojama pieredze konkurences tiesībās un ES tiesībās, kā arī valsts atbalsta jautājumos Baltijā. 

Klienti vēršas pie mums pēc konsultācijām tādos jautājumos kā līgumu izskatīšana, palīdzība konkurences tiesību ievērošanas nodrošināšanā, klienta personāla apmācība konkurences tiesību ievērošanas jautājumos, palīdzība konkurences tiesību uzraudzības institūciju veikto izmeklēšanas darbību jeb tā saucamo „rītausmas reidu” (angliski – dawn raid) laikā, apvienošanās ziņojumu iesniegšanā konkurences tiesību uzraudzības institūcijām, kā arī pārstāvība konkurences tiesību uzraudzības institūciju lēmumu pārsūdzības lietās.

Starp mūsu klientiem šajā prakses jomā ir lielākie uzņēmumi no šādām industrijām: pārtikas produktu un patērētāju preču mazumtirdzniecība, telekomunikācijas, būvniecība, transports un finanšu pakalpojumi.