Darba tiesības

Darba tiesības

Darba tiesību jautājumi ir vieni no sarežģītākajiem un svarīgākajiem jautājumiem, ar kuriem saskaras sabiedrības (darba devēji), jo šie jautājumi var būtiski ietekmēt uzņēmuma produktivitāti un darba vietas kultūru. 

Mūsu juristi meklē pragmatiskus un praktiskus risinājumus ikvienā situācijā. Mūsu darba tiesību komanda konsultē klientus par individuālajiem un kolektīvajiem darba tiesību jautājumiem uzņēmumu apvienošanas un iegādes darījumu kontekstā, sabiedrības vadītāju atlīdzības jautājumiem, pakalpojumu līgumiem, koplīgumiem un saistītajiem dokumentiem, arī konfidencialitātes jautājumiem un citām ierobežojošām vienošanām.