Iekšējās trauksmes celšanas sistēma

Iekšējās trauksmes celšanas sistēma

2019. gada 27. augustā Ministru kabinetā tika apstiprināti grozījumi Trauksmes celšanas likumā, kuri jau no 2020. gada 1. janvāra nosaka administratīvo atbildību par Trauksmes celšanas likuma normu pārkāpumiem, tai skaitā, nelabvēlīgu seku radīšanu trauksmes cēlējam vai viņa radiniekam.

ES Trauksmes cēlēju direktīva un Trauksmes celšanas likums paredz, ka visām privāto tiesību juridiskajām personām, kurās ir vairāk nekā 50 nodarbināto, obligāti jānodrošina iekšējā trauksmes celšanas sistēma.

Nelabvēlīgo seku radītājam tiks piemērots naudas sods, kas fiziskai personai ir no 30 līdz 700 eiro, amatpersonai – no 40 līdz 700 eiro, bet juridiskai personai līdz 14 000 eiro.

 

Lai savlaicīgi pasargātu savus klientus no nevēlamām sankcijām, piedāvājam izstrādāt jums iekšējās trauksmes celšanas sistēmu. 

 

KAS IR IEKŠĒJĀ TRAUKSMES CELŠANAS SISTĒMA?

Viens no iekšējās trauksmes celšanas sistēmas galvenajiem mērķiem ir izveidot efektīvus ziņošanas kanālus pārkāpumu atrisināšanai uzņēmuma iekšienē. Saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu un Trauksmes cēlēju direktīvu, iekšējai trauksmes celšanas sistēmai ir:

  • Jānosaka ziņošanas kārtība un ziņojumu izskatīšanas procedūra.
  • Jānodrošina trauksmes cēlēju anonimitāte un to personu konfidencialitāte, par kurām tiek ziņots.
  • Jāieceļ objektīva atbildīgā persona (struktūr-vienība), kas izvērtētu ziņojumus.

PIEDĀVĀJAM JUMS:

PĀRBAUDĪT Jūsu uzņēmuma esošo iekšējo trauksmes celšanas sistēmu un tās efektivitāti.

SAGATAVOT likumu prasībām un Jūsu uzņēmuma darbības specifikai atbilstošu iekšējās trauksmes celšanas sistēmu.

NODROŠINĀT tās efektīvu darbību, pildot arī trauksmes cēlēju kontaktpersonas funkcijas.

KĀDS NO TĀ IR LABUMS?

Iekšējās trauksmes celšanas sistēma ir ne tikai nepieciešama, bet arī vērtīga, jo veicina iespējamo konfliktu un trauksmes celšanas iemeslu atrisināšanu Jūsu uzņēmuma iekšienē- bez valsts pārvaldes institūciju iesaistes. Iekšējā trauksmes celšanas sistēma ceļ efektivitātes un darbinieku uzticamības latiņu, kā arī nodrošina trauksmes cēlēju datu aizsardzību.