Komerctiesības un M&A

Komerctiesības un M&A

Mēs konsultējam klientus visos komerctiesību jautājumos tajā skaitā sabiedrību dibināšanas jautājumos un jautājumos, kas saistīti ar uzņēmumu attīstības un ikdienas darbības juridiskajiem aspektiem. Mēs nodrošinām visaptverošus un inovatīvus risinājumus uzņēmumu iegādes un apvienošanās (M&A) darījumos, piesaistot citu prakses jomu kolēģus un izmantojot viņu zināšanas, piemēram, ES un konkurences tiesībās, intelektuālā īpašuma, darba un nodokļu tiesībās.

Mums ir arī plaša pieredze sabiedrību pārvaldes jautājumos, tajā skaitā arī par valdes locekļu atbildību. Mēs konsultējam publiskos un privātos uzņēmumus, kapitāla investīciju uzņēmumus, investīciju bankas un fondus, sabiedrību valdes, speciālās komitejas un citus klientus sarežģītos darījumos.

Klienti paļaujas, ka mēs sniegsim palīdzību katrā M&A darījuma aspektā. Mēs izprotam mūsu klientu biznesa vajadzības, un mums ir pieredze, industrijas zināšanas un pieejami resursi, lai sniegtu klientiem katram darījumam pielāgotus risinājumus.