Enerģētika un dabas resursi

Enerģētika un dabas resursi

Mēs piedāvājam klientiem visaptverošu juridisko pakalpojumu klāstu, sniedzot konsultācijas par dažādiem tiesību jautājumiem, kas attiecas uz projektu strukturēšanu un attīstību, finansēšanu, valstisko regulējumu, būvniecību un dažādiem līgumu jautājumiem, apvienošanās un iegādes darījumiem, kā arī par VPP jautājumiem. 

Mēs piedāvājam inovatīvus risinājumus, kas palīdz klientiem finansēt un attīstīt projektus, kā arī sniedzam konsultācijas par normatīvā regulējuma izmaiņām un attīstību, kas var būtiski ietekmēt projekta realizāciju. Mūsu klientu vidū ir valsts institūcijas, privātie un publiskie uzņēmumi.