Nodokļu un finanšu tiesības

Mēs izprotam nodokļu jautājuma būtisko lomu biznesa lēmumu pieņemšanas procesā. Tā kā nodokļu tiesību aspekti pastāv visās biznesa jomās, tad nodokļu tiesību prakse ir cieši saistīta ar visām citām biroja prakses jomām. Tas ļauj mums piedāvāt efektīvus risinājumus, tieši ņemot vērā nodokļu aspektu, tajā pašā laikā respektējot mūsu klientu biznesa mērķus un ievērojot normatīvo aktu prasības.

Biroja nodokļu un finanšu tiesību prakse nemitīgi attīstās. Mūsu juristi ir palīdzējuši kredītņēmējiem un aizdevējiem restrukturizēt viņu saistības un darījumus, kredītiestādēm sindicēto aizdevumu dokumentācijas sagatavošanā, snieguši konsultācijas par regulējumu un tā piemērošanu. 

Mūsu darbs ir saistīts ne tikai ar vietējo nodokļu sistēmu, bet arī ar ārvalstu nodokļu tiesību jautājumiem galvenokārt Baltijā, Ziemeļvalstīs un Krievijā/NVS, piesaistot mūsu sadarbības partneru palīdzību šajos reģionos. Līdz ar nodokļu jautājumu risināšanu darījumu kontekstā mūsu nodokļu tiesību prakse ietver arī tiesvedības, kas ir svarīga mūsu nodokļu tiesību komandas darba sastāvdaļa.