Intelektuālais īpašums un datu aizsardzība

Intelektuālais īpašums un datu aizsardzība

Intelektuālais īpašums

Juridiskie pakalpojumi un klientu pārstāvība tiesvedības procesos saistītos ar preču zīmēm, licencēšanām, patentiem, autortiesībām, patentiem, mākslas tiesībām.

Datu aizsardzība

Mēs palīdzam vietējiem un ārvalstu uzņēmumiem nodrošināt atbilstību datu aizsardzības piemērojamo normatīvo aktu prasībām augstākajā līmenī.

Mūsu pieeja uz atbilstošu un efektīvu datu apstrādes un aizsardzības politiku ieviešanu ir izpratne par pārziņa darbību, iesaistītajiem datiem un efektīvākajiem datu aizsardzības mehānismu ieviešanas veidiem.

BDO pieeja datu aizsardzībai ir balstīta uz esošās situācijas izvērtējumu, klienta vajadzību izpratni un labāko risinājumu piedāvāšanu un ieviešanu, balstoties uz skaidru un saprotamu rīcības plānu.

Datu aizsardzības pakalpojumu mērķis ir sniegt klientam skaidru izpratni par to, kādas prasības tam ir jāievēro, un kas ir jādara, lai sasniegtu rezultātu – atbilstību piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Mēs palīdzam klientiem izstrādāt skaidras un praktiskas datu apstrādes un aizsardzības politikas, kā arī realizēt to ieviešanu, apmācot darbiniekus un pārliecinoties, ka politikas darbojas praksē atbilstoši Jūsu vajadzībām.