• BDO Law korporatīvi sociālā atbildība

BDO Law korporatīvi sociālā atbildība

BDO Law par savu pienākumu uzskata sabiedrības labklājības veicināšanu un apkārtējās vides uzlabošanu, tāpēc korporatīvā sociālā atbildība ir būtiska biroja stratēģijas un kultūras sastāvdaļa.