BDO Law korporatīvi sociālā atbildība

BDO Law par savu pienākumu uzskata sabiedrības labklājības veicināšanu un apkārtējās vides uzlabošanu, tāpēc korporatīvā sociālā atbildība ir būtiska biroja stratēģijas un kultūras sastāvdaļa.