• LU Juridiskās prakses un palīdzības centrs

LU Juridiskās prakses un palīdzības centrs

BDO Law advokāti konsultē Latvijas Universitātes Juridiskās prakses un palīdzības centra studentus, kuri sniedz bezmaksas juridisko palīdzību maznodrošinātām personām. Juridiskās prakses un palīdzības centrs tika izveidots 1999. gadā, kad juridiskās palīdzības sniegšana tika iekļauta studiju programmā. Centra galvenais uzdevums ir dot iespēju studentiem jau studiju laikā praktizēt, sniedzot bezmaksas juridisko palīdzību maznodrošinātām personām pieredzējušu advokātu uzraudzībā.