• BDO ESG riska novērtēšanas rīks
Publikācija:

BDO ESG riska novērtēšanas rīks

27 maijs 2021

Kredītrisks ietekmē visus mūsu finanšu institūciju klientus un to nosaka vairāki mainīgie faktori, tomēr vides, sociālie un pārvaldības (Environmental, Social and Governance - ESG) faktori parasti netiek ņemti vērā. 

Finanšu institūcijām ir svarīgi izvērtēt, cik lielā mērā to korporatīvie klienti ir pakļauti šiem riskiem un kā viņi tos novērš, jo īpaši kredītriska novērtējumā. BDO ESG riska novērtēšanas rīks var palīdzēt efektīvi apstrādāt klientu kredīta pieteikumus. Vispusīga riska anketa nodrošina, ka finanšu institūcija ir ņēmusi vērā visus ar ESG saistītos riska faktorus un to ietekmi uz kredītrisku. 

BDO nodrošina, ka ESG riska novērtēšanas rīks iekļaujas pašreizējā finanšu institūcijas kreditēšanas procesā, kas ļauj vienmērīgi integrēt rīku vispārējā kredītu stratēģijā, kredītpolitikā un kredītu rokasgrāmatās. 

Uzziniet vairāk par mūsu ESG riska novērtēšanas rīku un to, kā mēs varam jums palīdzēt.