This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • BDO Law palīdz sagatavot "Darba likums ar komentāriem 2020"
Brošūra:

BDO Law palīdz sagatavot "Darba likums ar komentāriem 2020"

12 marts 2021

BDO Law komanda sadarbībā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību ir sagatavojusi un izdevusi atjauninātu “Darba likumu ar komentāriem 2020”.

Grāmata pieejama ikvienam interesentam šeit.

Iepriekšējie komentāri iznāca 2010. gadā, bet kopš tā laika Darba likums ar daudzkārtējiem grozījumiem ir ticis regulāri un pēc būtības pilnveidots – tādā mērā, ka būtiski mainījusies ne tikai grozīto pantu izpratne, bet arī citu likuma normu interpretācija.

Sagatavotie Darba likuma komentāri dod iespēju ikvienam interesentam gūt ieskatu par viņu interesējošo jautājumu, pamatojoties uz tiesību doktrīnas, judikatūras, tostarp Eiropas Savienības Tiesas, atziņām, kas ir apkopotas vienuviet.

Komentāru autori:

  • Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība – Dr. iur. Irēna Liepiņa, Kaspars Rācenājs, Nataļja Preisa;
  • Zvērinātu advokātu birojs "BDO Law" – Vita Liberte, Liene Blūma, Sintija Platā, Dārta Eglīte un Jānis Ciguzis.

"Komentāru autoru veikums ir ievērojams ieguldījums darbinieku un devēju izglītošanai darba tiesību jautājumos, tas ir labs palīgmateriāls institūcijām, kas nodarbojas ar darbinieku sūdzību izskatīšanu, kā arī tiesām" - Jurista Vārds.