Specializēti revīzijas profesionālie pakalpojumi

Specializēti revīzijas profesionālie pakalpojumi

Starptautisko finanšu pārskatu standartu (IFRS) ieviešana

 • Konsultāciju pakalpojumi par IFRS piemērošanu un palīdzība IFRS pirmreizējā piemērošanā.
 • Pārskatu sagatavošana atbilstoši IFRS un GAAP.  

Finanšu pakalpojumi uzņēmumiem

 • Paredzamo kredītu zaudējumu (ECL) modelēšana un apstiprināšana.
 • Aktīvu kvalitātes pārskats.
 • Revīzijas un konsultācijas saistībā ar “Pazīsti savu klientu” principu (KYC)/NILLTFNL.

Uzņēmumiem ar progresīvām norēķinu sistēmām

 • Ieņēmumu nodrošināšana.
 • Iekšējo kontroles mehānismu un kontroles vides vērtējumi.

Uzņēmumiem, kas saskaras ar finanšu grūtībām vai piesakās valsts finanšu palīdzībai

 • Atsevišķu finanšu pārskatu, to komponenšu (piemēram, ieņēmumu) apstiprināšana.
 • Saskaņotās procedūras un finanšu informācijas apkopošana.
 • Korporatīvo finanšu analīzes, vērtēšanas un atveseļošanas pakalpojumi.
 • Padziļinātā izpēte un biznesa analīze (Due Diligence).
 • Finanšu ekspertīzes pakalpojumi.

Uzņēmumiem ar vislabāko pārvaldības praksi, vides un sociālās atbildības programmu vai ambīcijām par to ieviešanu

 • Padziļināta vides, sociālās atbildības un uzņēmuma pārvaldības (ESG) izpēte.
 • ESG prakses ieviešana vai apstiprināšana.
 • Iekšējās kontroles mehānismu, kontroles vides un korporatīvās pārvaldības īstenošana vai izvērtēšana.
 • Iekšējās revīzijas funkcijas ieviešana vai izvērtēšana.
 • Konsultācijas jautājumos par atbilstību Sarbeina-Okslija (Sarbanes-Oxley) (SOX) likumam.
 • Atbilstības apstiprināšana, lietojot vislabāko sociālās un korporatīvās atbildības praksi.
 • Saskaņotās procedūras (politika, kontroles pasākumi u.c.) ieviešana.

Investīciju uzņēmumiem, fondiem un uzņēmumiem, kas plāno apvienošanos un pārņemšanu (M&A) vai publisko piedāvājumu darījumiem

 • Padziļināta izpēte (finanšu, nodokļu, ESG).
 • Atbilstības vēstules saistībā ar plānotiem darījumiem.
 • Konsultācijas par IFRS piemērošanas un ieviešanas gatavību.