This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
 • Specializēti revīzijas profesionālie pakalpojumi

Specializēti revīzijas profesionālie pakalpojumi

Starptautisko finanšu pārskatu standartu (IFRS) ieviešana

 • Konsultāciju pakalpojumi par IFRS piemērošanu un palīdzība IFRS pirmreizējā piemērošanā.
 • Pārskatu sagatavošana atbilstoši IFRS un GAAP.  

Finanšu pakalpojumi uzņēmumiem

 • Paredzamo kredītu zaudējumu (ECL) modelēšana un apstiprināšana.
 • Aktīvu kvalitātes pārskats.
 • Revīzijas un konsultācijas saistībā ar “Pazīsti savu klientu” principu (KYC)/NILLTFNL.

Uzņēmumiem ar progresīvām norēķinu sistēmām

 • Ieņēmumu nodrošināšana.
 • Iekšējo kontroles mehānismu un kontroles vides vērtējumi.

Uzņēmumiem, kas saskaras ar finanšu grūtībām vai piesakās valsts finanšu palīdzībai

 • Atsevišķu finanšu pārskatu, to komponenšu (piemēram, ieņēmumu) apstiprināšana.
 • Saskaņotās procedūras un finanšu informācijas apkopošana.
 • Korporatīvo finanšu analīzes, vērtēšanas un atveseļošanas pakalpojumi.
 • Padziļinātā izpēte un biznesa analīze (Due Diligence).
 • Finanšu ekspertīzes pakalpojumi.

Uzņēmumiem ar vislabāko pārvaldības praksi, vides un sociālās atbildības programmu vai ambīcijām par to ieviešanu

 • Padziļināta vides, sociālās atbildības un uzņēmuma pārvaldības (ESG) izpēte.
 • ESG prakses ieviešana vai apstiprināšana.
 • Iekšējās kontroles mehānismu, kontroles vides un korporatīvās pārvaldības īstenošana vai izvērtēšana.
 • Iekšējās revīzijas funkcijas ieviešana vai izvērtēšana.
 • Konsultācijas jautājumos par atbilstību Sarbeina-Okslija (Sarbanes-Oxley) (SOX) likumam.
 • Atbilstības apstiprināšana, lietojot vislabāko sociālās un korporatīvās atbildības praksi.
 • Saskaņotās procedūras (politika, kontroles pasākumi u.c.) ieviešana.

Investīciju uzņēmumiem, fondiem un uzņēmumiem, kas plāno apvienošanos un pārņemšanu (M&A) vai publisko piedāvājumu darījumiem

 • Padziļināta izpēte (finanšu, nodokļu, ESG).
 • Atbilstības vēstules saistībā ar plānotiem darījumiem.
 • Konsultācijas par IFRS piemērošanas un ieviešanas gatavību.