Grāmatvedības konsultāciju pakalpojumi

Grāmatvedības konsultāciju pakalpojumi

Mēs palīdzēsim jums palielināt grāmatvedības funkciju efektivitāti, daloties ar savu plašo pieredzi nozarē, kurā darbojas jūsu uzņēmums.
​Mūsu eksperti piedāvā klientam pielāgotus risinājumus jaunās, nestandarta un izaicinošās situācijās, kā arī atbalstu, sagatavojot finanšu pārskatus, sākot ar klientu sagatavošanu revīzijai līdz pilnīgu pārskatu sagatavošanai.

Sagatavojot savus finanšu pārskatus, gandrīz katrs uzņēmums saskaras ar finanšu pārskatu vai grāmatvedības problēmjautājumiem. Tāpēc BDO eksperti, kuri interpretē gan Latvijas finanšu pārskatu standartu, gan starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) prasības, piedāvā konsultācijas grāmatvedības standartu piemērošanā un interpretācijā privātajā un publiskajā sektorā, kā arī spēj palīdzēt atrisināt sarežģītākas grāmatvedības problēmas.

Grāmatvedības konsultāciju pakalpojumi ietver:

  • Konsultācijas vietējo un starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanā;
  • Apmācības dažādos grāmatvedības jautājumos;
  • Grāmatvedības un finanšu pārskatu sagatavošanas standartu izstrāde;
  • Grāmatvedības politikum, kontu plānu izstrāde
  • Grāmatvedības atbalsts uzņēmumu pārdošanas-pirkšanas darījumos, IPO darījumos, nozīmīgas sistēmas izmaiņu gadījumos, kā arī mainoties uzņēmumu produkta vai pakalpojumu stratēģijai
  • Multidisciplināri risinājumi, tādi kā nodokļu un vadības grāmatvedības saskaņošana, u.c.

BDO konsultanti regulāri iegulda laiku sekošanai līdzi jaunumiem, tendencēm un izmaiņām, saistītām ar grāmatvedības standartu piemērošanu, kas ļauj mums sniegt vairāk nekā tikai finanšu pārskatu konsultācijas.

Lai saņemtu jums pielāgotu pakalpojumu piedāvājumu, lūdzu, sazinieties ar mums.