-

Irita Cimdare

Zvērināta revidente, valdes locekle

Atbilstības revīzija un apliecinājumi | ES un citu projektu revīzija

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Zvērinātu revidentu komercsabiedrības BDO ASSURANCE valdes locekle un zvērināta revidente (sertifikāts Nr. 103) ar ilggadēju zvērināta revidenta pieredzi dažādās nozarēs – ražošana, tirdzniecība, būvniecība, nekustamais īpašums, finanses, kā arī sabiedriski nozīmīgu struktūru revīzija.

Ir profesionāla pieredze grāmatvedības, nodokļu un finanšu jomā, finanšu pārvaldības un restrukturizācijas jomā, biznesa vadībā. Veic zvērināta revidenta pienākumus BDO ASSURANCE revīzijas projektos, nodrošina iekšējās kvalitātes sistēmas darbību.

IZGLĪTĪBA

Rīgas Biznesa Skola (RBS), Maģistra grāds biznesa vadībā (MBA)

DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija

VALODAS

  • Latviešu
  • Angļu
  • Krievu