ESG pakalpojumi

ESG pakalpojumi

Visā pasaulē mēs atbalstām klientu iniciatīvas uzņēmumu korporatīvās sociālās un vides atbildības uzlabošanā. Mēs sniedzam palīdzību vides, sociālās un pārvaldības (ESG) politikas strukturēšanā un veidošanā, kā arī nodrošinām sarežģītu ESG stratēģiju ieviešanas un pārbaudes projektus. Mēs uzsākam vai veicinām stratēģisko domāšanu šajā jomā dažādos organizācijas līmeņos, piemēram, vadības komandās vai uzraudzības padomēs. Domājot par ESG, dažas organizācijas Latvijā jau ir ieviesušas mērķus, noteikušas galvenos veiktspējas rādītājus (KPI) un veikušas kontroles, par to ziņojot visām ieinteresētajām personām un sabiedrībai, kā arī saņemti starptautiski sertifikāti, kas apliecina sociālo atbildību vai samazinātu ietekmi uz vidi. Uzņēmumi arvien vairāk apsver priekšrocību pārvaldīt iespējamos riskus, veikt izmaiņas darbības politikā vai biznesa stratēģijā. Mēs koncentrējamies uz dažādiem nozarei specifiskiem jautājumiem. BDO Latvia revīzijas nodaļa ir neatņemama BDO ESG Global komandas sastāvdaļa. Mūsu starptautiskā sadarbība šajā jomā veido unikālas zināšanas un pieredzi, ar kuru lepojamies dalīties un īstenot arī Latvijas tirgū.

Mēs sniedzam atbalstu uzņēmumiem dažādos ESG jomās:

  • Seminārus un apmācības attiecībā uz normatīvo vidi un labāko nozares praksi
  • ESG pārbaudes veikšanas - vairāk uzziniet ŠEIT
  • Konsultācijas stratēģisko un darbības mērķu, galveno veiktspējas rādītāju (KPI) un vides kontroles jautājumos
  • Konsultācijas ESG ziņojumu veidošanā
  • Konsultācijas par finansiālo ietekmi un kapitāla izmaksām
  • Pakalpojumus attiecībā uz ziņošanu un atbilstību
  • IT risinājumu sniegšana, kas atbalsta ESG programmu

Specializētie pakalpojumi finanšu institūcijām

  • BDO ESG riska novērtēšanas rīks

Kredītrisks ietekmē visus mūsu finanšu institūciju klientus un to nosaka vairāki mainīgie faktori, tomēr vides, sociālie un pārvaldības (Environmental, Social and Governance - ESG) faktori parasti netiek ņemti vērā. 

Finanšu institūcijām ir svarīgi izvērtēt, cik lielā mērā to korporatīvie klienti ir pakļauti šiem riskiem un kā viņi tos novērš, jo īpaši kredītriska novērtējumā. BDO ESG riska novērtēšanas rīks var palīdzēt efektīvi apstrādāt klientu kredīta pieteikumus. Vispusīga riska anketa nodrošina, ka finanšu institūcija ir ņēmusi vērā visus ar ESG saistītos riska faktorus un to ietekmi uz kredītrisku. 

BDO nodrošina, ka ESG riska novērtēšanas rīks iekļaujas pašreizējā finanšu institūcijas kreditēšanas procesā, kas ļauj vienmērīgi integrēt rīku vispārējā kredītu stratēģijā, kredītpolitikā un kredītu rokasgrāmatās. 

Uzziniet vairāk par mūsu ESG riska novērtēšanas rīku un to, kā mēs varam jums palīdzēt.

ESG materiāli