Atbilstības revīzija un apliecinājumi

Atbilstības revīzija un apliecinājumi

Neatkarīgi no tā, vai jums ir nepieciešama neatkarīgas pārbaudes apliecinājums, kas nepieciešams iesniegšanai regulatoriem, kreditētājiem vai citām ieinteresētajām pusēm, vai jūsu organizācijai nepieciešama pārbaude, lai izvairītos no faktiskām kļūdām un neatbilstības riskiem - mēs varam palīdzēt.

Mūsu personāls regulāri tiek apmācīts, kā arī aktīvi darbojās profesionālās organizācijās un tehniskajās darba grupās. Mēs izsakām savu viedokli šajās grupās un veidojam ciešas profesionālas attiecības ar regulējošo iestāžu pārstāvjiem.

Tieši ar šādu pieeju, mēs varam jums palīdzēt būt gataviem mainīgai atbistības videi.