ES un citu projektu revīzija

ES un citu projektu revīzija

 

ES struktūrfondu vai citu atbalsta un grantu finansēto projektu revīzijai nepieciešamas īpašas zināšanas. BDO konsultantiem ir plaša pieredze gan publiskā, gan privātā sektora projektu revīzijās, ko finansē ES vai valsts iestādes.

Saņemot BDO pakalpojumus, jūs varat būt droši, ka finansiālais atbalsts ir izlietots paredzētajam mērķim, un atbalsta sniedzējiem iesniedzamie ziņojumi atbilst noteiktajām prasībām.

Projektu revīzijas, kas veiktas saskaņā ar starptautiskajiem standartiem

Mums ir īpaša pieredze revīzijā sekojošās jomās:

  • Eiropas Komisijas finansētie projekti;
  • Projekti, ko finansē no dažādiem ES fondiem;
  • Latvijas institūciju finansētie projekti;
  • Citi valsts sektora iestāžu finansētie projekti.

Papildus tam, arī sniedzam konsultācijas grāmatvedības sistēmu ieviešanu attiecīgajiem projektiem.

Ar mūsu ekspertu palīdzību jūs varat sekot līdzi jaunumiem šajā jomā, kā arī celt savu uzticamību savu partneru acīs.