Vispārējie revīzijas un finanšu konsultāciju pakalpojumi

Vispārējie revīzijas un finanšu konsultāciju pakalpojumi

  • SFPS un obligātā revīzija
  • SFPS adoptācijas atbalsts un konsultāciju pakalpojumi pirmreizējā ieviešanā
  • COVID-19 ietekmes ziņošana
  • Obligātā un atbalstības revīzijas
  • Uzņēmējdarbības, finanšu instrumentu, īpašuma, sadalījuma vērtēšana
  • Finanšu modelēšana, ieguldījumu projektu analīze
  • Darījumu strukturēšana M&A 
  • Biznesa plānošana