Speciālo mērķu revīzijas

Speciālo mērķu revīzijas

Mūsu revīzijas ekspertiem ir plaša pieredze par apstākļiem, kādos un kam nepieciešama revīzija dažādu nozaru un lieluma organizācijās.

Speciālo uzdevumu revīzijas joma un fokuss tiek saskaņots ar klientu, katru gadījumu izskatot atsevišķi. Piemērojot mūsu pieredzi revīzijā, BDO komanda var palīdzēt, veicot uzdevumam pielāgotu revīzijas procesu.

Izmantojot šādās revīzijās iegūtos pārskatu datus, BDO izstrādā klientam atbilstošas izmaiņu vadības stratēģijas, kas ietver galvenās mērķa jomas un panākumu veicināšanas pasākumus.