Par BDO Law

Par BDO Law

BDO Law

BDO Law ir neatkarīgs zvērinātu advokātu birojs, kas sniedz pilna servisa juridiskos pakalpojumus. BDO Law konsultē vietējos un starptautiskos klientus visos komerctiesību aspektos. Mūsu tiesvedības komanda veiksmīgi risina strīdus un pārstāv klientus tiesā. 

BDO Law ir daļa no daudznozaru organizācijas, un šis apstāklis ļauj piedāvāt kompleksus multidisciplinārus risinājumus klienta biznesa vajadzībām ciešā sadarbībā ar audita, nodokļu un finanšu konsultāciju ekspertiem. Advokātu birojs pārstāv vienu no lielākajiem juridisko pakalpojumu tīkliem Eiropā BDO European Legal Community ar vairāk nekā 400 juristiem 45 birojos.

Sadarbība vienotā BDO tīkla ietvaros sniedz mums globālu skatījumu par biznesa procesiem daudz plašākā perspektīvā, kā arī ļauj mūsu klientiem saņemt nepieciešamo juridisko atbalstu. 

BDO ir  viens no pasaulē lielākajiem audita, nodokļu un finanšu konsultāciju uzņēmumu tīkliem, kas apvieno vairāk nekā 1600 birojus 167 valstīs.