Legal 500

Starptautiskais izdevums “The Legal 500 Europe, Middle East and Africa (EMEA)” 14. aprīlī publicēja 2021. gada  rezultātus par Latvijas advokātu biroju darbu, atzīstot BDO Law par līderi nodokļu jomā un ierindojot starp vadošajiem ekspertiem tādās jomās kā korporatīvās un komerctiesības, banku un finanšu tiesības, strīdu risināšana un konkurences tiesības.

Izvērtējot BDO Law juristu darbu un pērn īstenotos projektus, Legal 500 atzinīgi vērtē biroja darbu šādās tiesību nozarēs:

Banku un finanšu tiesības, kapitāla tirgi:

 • Vita Liberte
 • Jānis Zelmenis

Legal 500: “BDO Law ir augsti kvalificēti speciālisti licencēšanas un reģistrācijas jautājumos, kā arī konsultē jautājumos par Latvijas regulējumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā. Komanda sniedz atbalstu finanšu pakalpojumu uzņēmumiem, kā arī nodrošina iespēju sadarboties ar BDO tīkla speciālistiem. Komanda ir specializējusies klientu interešu aizstāvībā tiesās.”

ES un konkurences tiesības:

 • Vita Liberte
 • Jānis Zelmenis

Legal 500: “BDO Law ir pieredze konkurences un vispārējo ES tiesību jomā, tostarp dziļas zināšanas publisko iepirkumu un publiskās-privātās partnerības jautājumos.”

Korporatīvās un komerctiesības, M&A:

 • Vita Liberte
 • Jānis Zelmenis
 • Rolands Valdemārs

Legal 500: “BDO Law ir plaša pieredze darbā ar publiskā sektora klientiem, tostarp valsts un pašvaldību iestādēm. Prakses vadītāja Vita Liberte ir Latvijas Publiskās un privātās partnerības asociācijas dibinātāja. Vadošais partneris Jānis Zelmenis ir pieredzējis speciālists uzņēmumu apvienošanās un pārstrukturēšanas jautājumos, tostarp konsultējot nodokļu jautājumos.”

Tiesvedības:

 • Vita Liberte
 • Jānis Zelmenis

Legal 500: “BDO Law sadarbība ar globālu finanšu un audita pakalpojumu tīklu ir priekšrocība, risinot strīdus par finanšu aspektiem un parādu piedziņu. Cita starpā komanda sniedz atbalstu būvniecības un transporta nozares strīdos.”

Nekustamie īpašumi un būvniecība:

 • Jānis Zelmenis
 • Vita Liberte

Legal 500: “BDO Law ir eksperts publiskā sektora jautājumos, konsultējot par publisko iepirkumu, publiskās-privātās partnerības un būvniecības līgumiem, kas saistīti ar valstij piederošām ēkām un infrastruktūru.”

Nodokļi:

 • Vita Liberte
 • Jānis Zelmenis

Legal 500: “Nodokļu konsultācijas ir BDO Law prakses stūrakmens, ko demonstrē plašā pieredze, risinot strīdus un sniedzot cita veida atbalstu klientiem. Konsultāciju ietvaros komanda lieliski pārzina tiešo un netiešo nodokļu aspektus, veic nodokļu strukturēšanas izpētes un specializējas transfertcenu jautājumos. Strīdu risināšanas komanda regulāri pārstāv klientus tiesā vai pret valsts iestādēm. Vita Liberte ir sertificēta nodokļu konsultante un zvērināta advokāte, kā arī starptautisko nodokļu plānošanas eksperte.”

Plašāks ieskats pieejams, apmeklējot vietni https://www.legal500.com/c/latvia/