Globālā pieeja

Organizācijas ietvaros jebkurš uzņēmums var saņemt plašu juridisku, finanšu un nodokļu jautājumu konsultāciju jebkurā no 164 valstīm, kurās darbojas BDO. Dalībfirmas dažādās valstīs strādā, savstarpēji cieši sadarbojoties un vadoties pēc vienotiem starptautiskiem standartiem. 

Organizācijas tiesiskie un strukturālie aspekti

Ikviena BDO dalībfirma ir pievienojusies BDO International Limited, Apvienotās Karalistes garantiju sabiedrībai, vai nu kā balsstiesīgais dalībnieks (viena uz katru valsti), vai arī kā dalībnieks bez balsstiesībām.

Pakalpojumu sniegšanu BDO tīklā koordinē Brussels Worldwide Services BVBA, Beļģijā dibināta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras galvenais birojs atrodas Briselē. BDO International Limited un Brussels Worldwide Services BVBA nesniedz klientiem profesionālus pakalpojumus. To veic vienīgi BDO dalībfirmas.

BDO International Limited, Brussels Worldwide Services BVBA un BDO tīkla dalībfirmas katrs ir atsevišķa juridiska persona, kas nav atbildīga par pārējo struktūrvienību darbību vai bezdarbību.