Publikācija:

Indirect Tax News 1/2018

15 marts 2018

Ir izdots ceturkšņa Indirect Tax News izdevums, kurā nodokļu eksperti no visas pasaules sniedz informāciju par praktiskiem jautājumiem saistībā ar PVN, muitas nodokļiem, GST un citiem netiešiem nodokļiem.