BDO starptautiskais nodokļu vebinārs

From: 05 augusts 2016
To: 02 jūnijs 2019

Kaļķu 15
Riga  

  • Summary

Transfertcenas ir viens no galvenajiem OECD (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas) jautājumiem BEPS (nodokļu bāzes samazināšana un ienākumu nobīde) darbības plāna sakarā. Drīzumā uzņēmumi saskarsies ievērojamām transfertcenu pastāvošās prakses, dokumentācijas prasību un risku novērtēšanas izmaiņām. Vai esam tam gatavi?

Š.g. jūnijā BDO vadīja vebināru par transfertcenu administrēšanas jautājumiem BEPS plāna ietvaros, kurā tika pārrunāts, kā pārliecināties, vai uzņēmuma transfertcenu politika un procedūras ir atbilstošas jaunajai kārtībai un kā pielāgoties jaunajām izmaiņām.