Jānis Zaļais

Jānis Zaļais

  Zvērināts advokāts
  BDO Law
  +371 25 780 900
   

 

 

 

 

Jānim kā zvērinātam advokātam ir plaša un ilggadēja pieredze juridiskās palīdzības sniegšanā komplicētu civillietu, administratīvo un krimināltiesisku jautājumu risināšanā uzņēmējdarbības jomā. Jānis ir apņēmības pilns sniegt BDO klientiem juridisko palīdzību augstākajā iespējamā līmenī, lai panāktu labāko iespējamo iznākumu katrā lietā. 

Jānim ir ievērojama pieredze nekustamo īpašumu, no komerctiesībām izrietošo darījumu, tajā skaitā, M&A darījumu organizēšanā, civillietu un administratīvo lietu tiesvedībās. Pirms pievienošanās Zvērinātu advokātu biroja BDO Law komandai Jānis ir guvis pieredzi tiesneša palīga amatā, pēc tam 11 gadus praktizējis vienā no pirmajiem advokātu birojiem Latvijā – “Bišers un Partneri”, kam sekoja vairāku gadu pieredze zvērinātu advokātu birojā “Spilbridge”. 

Savā advokāta praksē Jānis ir konsultējis un pārstāvējis klientus dažādos tiesību jautājumos, ir sekmīgi pārstāvējis klientus neskaitāmās civillietās un administratīvajās lietās. 

Pieredze iepriekš aprakstītajās sfērās ir Jānim devusi iespēju veiksmīgi  pārstāvēt klientus komplicētās krimināllietās gan policijā, gan prokuratūrā, gan arī izmeklēšanās, ko veic Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs un Organizētās noziedzības apkarošanas pārvalde.  

FOKUSA INDUSTRIJAS 

 • Tiesvedība, pārstāvība 
 • Komerctiesības, M&A 
 • “AML” jautājumi 
 • “Balto apkaklīšu” krimināllietas, aizstāvība un pārstāvība 
 • Maksātnespēja 
 • Konstitucionālās tiesības, cilvēktiesības 

IZGLĪTĪBA 

 • Biznesa augstskola “Turība”, Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē (mag. iur.) 
 • Latvijas Policijas akadēmija, Otrā līmeņa profesionālā izglītība, studiju programma “Publiskās tiesības”  

DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS 

 • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija 

VALODAS 

 • Latviešu  
 • Angļu 
 • Krievu