Rihards Polaks

Rihards Poļaks

  Dr. iur., vecākais jurists, zvērināts advokāts
  BDO Law
  +371 26 729 263
   
   

 

 

 

Rihards Poļaks BDO Latvia strādā kā zvērināts advokāts. Rihards trīspadsmit gadus bijis Iekšlietu ministrijas pārraudzībā esošas tiesībaizsardzības iestādes darbinieks, izmeklētājs. Pēdējos septiņus gadus praktizē kā zvērināts advokāts.

Rihardam Poļakam ir plaša praktiskā un teorētiskā pieredze krimināltiesību jomā. Advokāta prakses laikā ir veiksmīgi aizstāvējis klientu intereses krimināllietās, kas ir saistītas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, krāpšanu lielos apmēros, kā arī noziedzīgos nodarījumos valsts institūciju dienestā. Tāpat viņš ir sekmīgi realizējis cietušo pārstāvību dažādu noziedzīgu nodarījumu krimināllietās, kā tiesībaizsardzības iestādēs, tā arī tiesās.

Rihards ir padsmit publikāciju un zinātnisko rakstu autors, iegūstot starptautiskas un nacionālas godalgas krimināltiesību doktrīnas attīstības jomā. Regulāri piedalās dažādās konferencēs kā dalībnieks. Viņš ieguvis pieredzi arī kā lektors Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskajā fakultātē, pasniedzot studiju kursu cilvēktiesību jomā, kā arī bijis vieslektors vairākās Latvijas augstskolās.

IZGLĪTĪBA

  • Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, zinātniskā doktora grāds tiesību zinātnē (Dr. iur.)
  • Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, maģistra grāds tiesību zinātnē (Mg. iur.)
  • Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, bakalaura grāds tiesību zinātnē

DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

VALODAS

  • Latviešu
  • Krievu
  • Angļu

Contact